Könyvelési esemény

Első  Előző  Következő
Minden gazdasági műveletről, eseményről bizonylatot kell kiállítani. A könyvvezetés a számviteli bizonylatokon alapul, amelyeket a gazdasági esemény számviteli nyilvántartására készítettek.

 

A bizonylat a gazdasági eseményről készített hiteles okmány. Célja a könyvelési munkához szükséges adatok biztosítása. A könyvelési munka alapszabálya: könyvelni csak bizonylat alapján szabad. A bizonylatoknak teljesíteniük kell az előírt tartalmi és formai követelményeket:

Tartalmi követelmények: a gazdasági esemény rövid, tömör, de egyértelmű megfogalmazása.
Formai követelmények: megnevezés, sorszám, kelet, kiállító szervezet vagy cégszerű aláírás.

A Solidus-ba a bizonylatokat kötelezően típusokba (fajtákba)  kell sorolni. Az alkalmazható bizonylat fajtákat háttér információként előzetesen definiálni kell a Bizonylat fajták nyilvántartásban.  

 

A számviteli nyilvántartásba vétel (könyvelés) nem feleltethető meg kölcsönösen egyértelműen a bizonylatoknak. A bizonylatok csupán a számviteli események alapjául szolgálnak - egy bizonylat akár többnek is.

 

Nézzünk egy példát, ami nem éppen közigazgatási ihletésű (nem pénzforgalmi szemléletű):

1.Áru érkezik egy számlamásolattal: készletre könyvelés.
2.Beérkezik a pénzügyre az eredeti számla: szállító folyószámlára könyvelés.
3.Bankértesítő: szállító folyószámlára, bankra + egyéb (előirányzat teljesítés) könyvelés.

 

A  könyvelési esemény adatai