Számla alábontása

Első  Előző  Következő
Előfordulhat, hogy egy gazdasági eseményt számvitelei szempontból a meglévő leírásnál részletesebben kell megadni. Ennek eszköze az úgynevezett alábontás. Az alábontás keretében egy könyvelhető számlának több jelentést adunk:
Az alábontott számla számlaosztállyá (olyan számlává, amelyiknek van alárendeltje) válik.
Az új számlaosztályban minden új jelentéshez egy új könyvelhető számlát hozunk létre.

A számviteli törvény előírásai szerint a megbontott számla forgalmát egy könyvelési művelettel szét kell osztani az új számlaosztályban keletkező számlák között.

Az alábontás a számla struktúra felbukkanó menüjének (előhívható a számla sor fejre kattintva a jobboldali egér gombbal)  megfelelő műveletével kezdeményezhetjük:

 

Alábontás kezdeményezése a számla struktúra felbukkanó menüjéből

 

Új számla létrehozása a hierarchia megfelelő szintjén

 

Új számla létrehozásakor a hierarchiában létrejön egy üres sor, amelyben a számlaszám az alapértelmezett résszel van kitöltve – csillag jelöli a megadandó „toldalék” rész helyét.  A  név és az új számla besorolását megadó logikai mező természetesen kitölthetők.

 

Számla alábontás űrlap

 

Nem kell megadni az új számlák teljes számlaszámát. Elegendő az alábontott számla számához képest megadni a toldalékot. Az ábra által bemutatott alábontásnál a meglévő és keletkező új számlák tehát:

 

Számlaszám

Számla megnevezése

231

Áruk

232

Közvetített szolgáltatások

233

Követelés fejében átvett eszközök, készletek

234

Értékesítési céllal átsorolt eszközök