A főkönyvi számla űrlap

Első  Előző  Következő
A hierarchikus és a táblázatos elrendezés a számlatükörben történő navigáció célját szolgálja. Adatbevitelre és módosításra az űrlapot kell használni, amely a képernyő jobboldalán található.

 

Intézmény

A számlatükör tulajdonosa.

Év

A tárgyév.

Számlaszám

A Főkönyvi számla maximum 16 számjegyből álló azonosító jegye. A számlaszám nem egyértelmű azonosítója a főkönyvi számlának: Az [Intézmény, Tárgyév, Számlaszám] a teljes azonosító.

A Solidus feltételezi, hogy a számlatükör tartalmazza a számlaosztályokat (nem lehet 312 anélkül, hogy lenne 31).

Számlaosztály

A Solidus a számlákat hierarchikus rendbe szervezi. A Számlaosztály logikai jellemző azt jelzi, hogy a számlára könyvelni nem lehet: mert nem a hierarchia végén van (A számla fának nem a levelén).

Előirányzat főkönyvi számla

Előirányzat könyvelésére szolgáló számla

Előirányzat teljesítési főkönyvi számla

Előirányzat teljesítésének könyvelésére szolgáló számla.

Törvényben előírt főkönyvi számla

Jogszabályban kötelezően előírt számla. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy az Intézmény számlatükrében létezik is, csak akkor kell szerepeltetni, ha ez az Intézmény tevékenységéből levezethető.

Funkcionális főkönyvi számla

A funkcionális szemléletű könyvelésben alkalmazandó számla.

Kötelező könyvelési oldal

A számlának csak meghatározott oldalára lehet könyvelni [Tartozik, Követel].

Főkönyvi számla neve

A számla nyomtatványokon vagy képernyős űrlapokon megjelenő neve.

Jegyzetek

A számlához csatolt tetszőleges hosszúságú magyarázó szöveg (.rtf).

Partner szerep (típus)

Ha ki van töltve, akkor a számlához egy külső résztvevő (partner szerep) szerinti analitika tartozik. Ha ilyen számlára történik könyvelés, akkor a Solidus a könyvelési tétel rögzítésekor kötelezővé teszi egy megfelelő szerepű partner kiválasztását is. A Partner szerep legördítéssel választható ki.

Osztályozási szempont

Ha ki van töltve, akkor a számlához egy osztályozási szempont (Solidus értékkészlet) szerinti analitika tartozik. Ha ilyen számlára történik könyvelés, akkor a Solidus a könyvelési tétel rögzítésekor kötelezővé teszi egy érték (osztályozó kód) kiválasztását is. Az Osztályozási szempont szinonímájaként használjuk a Kontrolling kód elnevezést.

Számlaösszeg jellemzők

A Solidus a főkönyvi napló alapján állítja elő a 16-oszlopos főkönyvi kivonatnak megfelelő felbontásban.

Nem módosíthatók: a könyvelés eredményeként keletkeznek. Fontos, hogy csupán tájékoztatásra szolgálnak. Pontos információ a Főkönyvi kivonat-ból nyerhető.