A számlatükör hierarchikus nézetben

Első  Előző  Következő
A számlatükör kialakításának hagyományos logikája (Számlaosztály, Számlacsoport, Számla, Alszámla) lehetővé teszi, hogy a számlákat egy áttekinthető, hierarchikus rendszerben jelenítsük meg.

 

Megjegyzések:

A továbbiakban a számlaosztály kifejezést használni fogjuk olyan értelemben is, hogy „az olyan számla, amelynek a hierarchiában van alárendeltje”.
Használjuk a könyvelhető számla kifejezést is, aminek jelentése ebből a szemszögből: olyan számla, amelynek a hierarchiában nincs alárendeltje.

 

A Solidus a számlák (számlaosztályok) közötti hierarchikus rendszert a számlaszámok alapján alakítja ki a következő szabályok szerint:

1.Egy számlának minden olyan számla (i hosszúságú számlaszámmal rendelkező) a felettese, amelynek számlaszáma megegyezik a számla számának első i karakterével.
2.A közvetlen felettes a leghosszabb számlaszámú felettes.

A fenti automatizmus feltételezi a „hibátlan” decimális alászállást: egy számlaosztálynak eszerint maximum 10 alábontása lehet.

A Solidus a számlaosztályokra nézve megköveteli a fenti szabály teljesülését, de a számlákra nézve nem, tehát egy számlaosztály meg lehet bontva tíznél több aktív számlára, de legfeljebb tíz számlaosztályra.

 

A számlatükör megjelenítése hierarchikus elrendezésben

 

A számlatükör nevezetes részhalmazai struktúrált nézetben

A jobb áttekinthetőség kedvéért struktúrált nézetben bemutatjuk a számlatükör nevezetes részhalmazait.

 

Előirányzat - Teljesítés

Szerepelni fog minden számla, amely

Előirányzat számlaként lett megjelölve,
Előirányzat teljesítés számlaként lett megjelölve,
Az alárendeltjei között van előirányzat, vagy előirányzat teljesítés számla.

 

Előirányzat

Szerepelni fog minden számla, amely

Előirányzat számlaként lett megjelölve,
Az alárendeltjei között van előirányzat számla.

 

Teljesítés

Szerepelni fog minden számla, amely

Előirányzat teljesítés számlaként lett megjelölve,
Az alárendeltjei között van előirányzat teljesítés számla.

 

Állományi

Szerepelni fog minden számla, amely

Nem lett megjelölve sem előirányzat, sem előirányzat teljesítés számlaként,
Az alárendeltjei között van olyan számla, amely nem lett megjelölve sem előirányzat, sem előirányzat teljesítés számlaként.