Tevékenységek - Eljárás példányok

Első  Előző  Következő

A tevékenységek egyedek, amelyek az eljárás-egyedtípusok alapján jönnek létre.

Az eljárások példányai létrejöhetnek operátori kezdeményezésre, vagy a Solidus munkafolyamat motor által.

 

A résztevékenységeket  a Solidus munkafolyamat motor hozza létre a munkafolyamat gráf alapján.

 

Amikor egy résztevékenység létrejön, automatikusan létrejön attribútum érték alakjában a munkafolyamat gráf által előírt  él is.

 

Az eljárás példányokat tehát az operátorok, vagy a munkafolyamat motor hozzák létre és manipulálják az alábbi véges állapotú vezérlés alapján:

 

 

 

 

Az eljárás példányok (tevékenységek) állapotai

 

Inicializált

Az eljárás példány létrejött, beleértve az összes kapcsolódó állapotot, adatot és résztevékenységet, de (még) nem teljesülnek az indítási feltételei (például nem történtek meg az előzőleg elvégzendő tevékenységek).

 

Futó

Az eljárás példány végrehajtása (a keretében végzett konkrét munka)megkezdődött - teljesültek az indulási feltételei - és tetszőleges résztevékenysége aktivizálható. Fontos, hogy futó állapotban az eljárás példánynak nincs Aktív állapotú tevékenysége. Ahhoz tehát, hogy egy eljárás példány futó állapotba kerüljön, minden résztevékenységének Kész, Inaktív vagy Halasztott állapotba kell kerülni.

A futó állapot tulajdonképpen azt jelenti, hogy a felügyelő (az eljárás példány keretében végzett munka tekintetében) döntési helyzetben van.

 

Aktív

Az eljárás példánynak legalább egy aktív állapotú résztevékenysége van. A résztevékenységek befejezéséig a felügyelő nem hozhat döntést az eljárás egészére nézve (anélkül, hogy ez ne érintené a résztevékenységeket).

 

Halasztott

Az eljárás példány tétlen, nincs benne aktív tevékenység, és nem is keletkezhet benne, ameddig a felügyelő újra futóvá nem teszi.

 

Kész

A felügyelő deklarálta a Kész állapotot, vagy az eljárás példány minden feltételt teljesített a normális befejezéshez.

 

Megszakított

Abnormális befejezés.

 

Az eljárás példányok állapotváltozásait kiváltó atomi rendszertevékenységek (Műveletek).

 

Inicializálás

Létrehoz egy eljárás példányt, beleértve az összes kapcsolódó entitást:

!!! Ez nem ilyen egyszerű.

A résztevékenységeket,
Az eljárás attribútumait,
Az eljárás állapot információit,
A résztevékenységek attribútumait,
A résztevékenységek állapotinformációit.
A létrehozása után az eljárásban még nem indulhat tevékenység Ehhez meg kell várni, hogy teljesüljenek az eljárás indulási feltételei.

 

Kérdés, hogy mikor jöjjenek létre a tevékenység példányok? Inicializáláskor, vagy aktiváláskor (indításkor) - Szerintem az inicializálás a helyes megközelítés.

 

Indítás

Automatikusan történik amikor teljesülnek az indítási (vagy továbblépési) feltételek.

 

Elhalasztás

Az eljárás keretében végzett tevékenységek elhalasztása meghatározott időpontig vagy intézkedésig. Elhalasztott állapotban az eljárásnak nem tartalmazhat aktív tevékenységet. Az eljárás keretében végzett munka szüneteltetését jelenti.

 

Folytatás

Az elhalasztott eljárás folytatása. Az eljárás keretében újra lehet munkát végezni.

 

Aktiválás

Automatikusan hajtódik végre, amikor legalább egy résztevékenység aktív állapotba kerül.

 

Dezaktiválás

Automatikusan hajtódik végre, amikor az utolsó aktív résztevékenység is befejeződik vagy halasztott állapotba kerül.

 

Megszakítás – Abort

Az eljárás rendellenes befejezése. Jellemzően felügyelői kezdeményezésre

 

Befejezés

Az eljárás normális (eredményes) befejezése.