Adat import

Első  Előző  Következő

Egy objektum osztály objektumai létrehozhatók EXCEL táblából. Az adat import a Solidus menü "Adat import" menüpontjával kezdeményezhető.

 

Az objektum osztály és az EXCEL tábla kiválasztása.

 

 

1.A menüszalag "Osztály" gombjával jelenítse meg az objektum osztály forrás panelt.
2.Válassza ki a tárgy objektum osztályt (ebben keletkeznek az importált objektumok), és az egérrel huzza a definíciós felületre.
3.Válassza ki a forrást fájt - a közismert Windows fájl kiválasztó dialógus.
4.A "Next" nyomógombbal áttérhet az attribútumok és oszlpok egymáshoz rendelésére.

 

A forrás kiválasztó panelen látható, hogy nemcsak EXCEL tábla szerepelhet forrásként, hanem gyakorlatilag bármi, ami táblázatként értelmezhető.

 

Az attribútumok és az EXCEL tábla oszlopainak egymáshoz rendelése

 

1.Jelöljön ki az attribútum listából egy attribútumot.
2.Kattintson arra az oszlopra, amelyet az attribútumhoz hozzá kíván rendelni.
3.Ha végez, akkor nyomja meg az "Execute" nyomógombot. Erre az EXCEL tábla tartalma betöltődik a jobboldali import eredmény táblázatba. Még nem a Solidus adatbázisba!
4.Ha az oszlop-attribútum adatkonverzión további finomításokat kíván végezni, a "Next" gombot nyomja meg.

 

Az import eredmény táblázat felírása

 

Az import eredmény táblázat felírása előtt bármilyen módosítást végrehajthat:

1.Szerkesztheti az adatcellákat,
2.Törölhet sorokat,
3.Létrehozhat űj sorokat.

 

Az import eredménytábla tartalmát a Solidus gyorsmenü "Mentés" nyomógombjával kezdeményezheti (a szokásos hajlékony lemez ikon).

 

Különleges szerepe van az ID GUID típusú azonosító attribútumnak:

1.Ha nincs hozzárendelt oszlop, akkor minden sorból új objektum jön létre a Solidus adatbázisban.
2.Ha van hozzárendelt oszlop, és a sorban az ID nincs kitöltve, akkor a sorból új objektum jön létre a Solidus adatbázisban.
3.Ha van hozzárendelt oszlop, és a sorban az ID ki van töltve, de megfelelő azonosítóval a Solidus adatbázisban nincs objektum, akkor új objektum jön léter.  
4.Ha van hozzárendelt oszlop, és a sorban az ID ki van töltve, és megfelelő azonosítóval a Solidus adatbázisban van objektum, akkor a meglévő objektum attribútumai módosulnak a sor oszlopainak tartalmára.

 

Az utolsó eset csak úgy jöhet létre, hogy az EXCEL tábla sorai a Solidus adatbázisból lettek exportálva.

 

.