Attribútumok

Első  Előző  Következő

Az objektum osztályok jellemzői elemi értékek halmazai. Lehet egy attribútum értéke szám, dátum, szöveg, dokumentum, kép, ...

 

Az attribútum típusok meghatározásának a Solidus-ban három szintje van:

Beágyazott szint

Solidus ("fizikai") szintű:  az attribútum értékek tárolását és megjelenítését határozza meg. Az attribútum definíciónak ez a szintje a Solidus rendszer által eleve meghatározott.  A beágyazott  szintű attribútum meghatározások tekinthetők a Solidus attribútum őstípusainak .

Definíciós szint

Az önálló értelmezés és a jelentés szintje.  

Szerep szint

Ha egy definiált attribútum típust hozzákapcsolunk egy osztály meghatározásához, létrejön egy Solidus attribútum típus definíció.  

 

Példa

Beágyazott szint: Valós szám.

Definíciós szint: Hőmérséklet. Ehhez minimálisan tartozik egy mértékegység meghatározás.

Szerep szint: Láz Rendeljük hozzá a Hőmérsékletet a Beteg objektum osztályhoz (egyedtípushoz). A meghatározás kiegészíthető egy validációs intervallummal [32,42] Co . Ilyen módon kapjuk a Láz attribútum definíciót. Láz típusú attribútuma nem lehet bármilyen objektumnak, cask azoknak, amelyek

1.A Beteg osztályba tartoznak,
2.Olyan osztályba tartoznak, amelyek a Beteg osztályból lettek származtatva.