Az objektum osztályok attribútumai

Első  Előző  Következő

Egy objektum osztály attribútumai alapvetően két csoportba sorolhatók

1.Örökölt attribútumok - nem szerkeszthetők
2.Saját attribútumok - szerkeszthetők

 

 

Név

Az attribútum neve. Solidus név.

Szimbólum

Az attribútum szimbóluma. Elsősorban a kiszámított attribútumok formulái argumentumainak azonosítására szolgál.

Attribútum típus

Az attribútum tényleges meghatározása.

Hivatkozott egyedtípus

Amennyiben az attribútum egy reláció ez a reláció tárgytípusa (osztálya)

Alapértelmezett érték

Egész szám, Valós szám, Karakterfüzér és Dátum esetén értelmezhető. Kitöltéssel keletkező attribútumok esetén ez lesz a kezdőérték.

Minimum

Az érvényességi intervallum alsó határa.

Maximum

Az érvényességi intervallum felső határa,

Sorrend

Egy egész szám, amellyel az attribútumok megjelenési sorrendje befolyásolható.

Struktúra

Arra nézve ad eligazítást, hogy az attribútum típus alapján keletkező attribútum értékek hány elemi értékből állnak.

Atomi

Az attribútum példány pontosan egy elemi értékből áll. Ha nincs megadva, az Atomi érték az alapértelmezett.

Halmaz

Az attribútum példány egy halmaz, tetszőleges számú elemi értékből áll, rendezetlen, és minden elem csak egyszer fordul elő benne – lehet üres is.

Multihalmaz

Az attribútum példány egy halmaz, tetszőleges számú elemi értékből áll, rendezetlen, és egy elem akár többször is előfordulhat benne – lehet üres is.

Lista

Az attribútum példány egy rendezett multihalmaz.

Tömb

Egy tömb pontosan <Méret> számú elemi értékből áll. Tulajdonképpen egy <Méret> elemszámú multihalmaz.

Megjegyzés: Jelenleg a Solidus csak az Atomi és a Halmaz struktúrákat támogatja. A többi struktúra megadása esetén automatikusan Halmaz értelmeződik.

Méret

A struktúrával együtt értelmezhető: A Tömb struktúránál értelmezhető, máshol indifferens és tájékoztató jellegű.

 

Látható

Ha jelölve van, az attribútum megjelenik az attribútum űrlapon. Ha nincs, akkor nem!  

 

Generikus

Maguk az objektum osztályok nem objektumok. Nincs tehát olyan objektum osztály, hogy objektum osztály. Gyakori eset viszont, hogy egy attribútum nem az egyes objektumokat írja le, hanem az osztály összes objektumára jellemző: generikus A generikusként jelölt attribútumok nem jelennek meg az attribútum űrlapon.

 

Öröklődő

Az objektum osztály egy hierarchid (homogén hierarchikus struktúra) és a beágyazott objektum megjelenítéskor (csak akkor) örökli a felettes objektumban szereplő értéket, ha a jellemző nincs kitöltve.

 

XML elem

A jellemző értéke nem a Solidus értét-terében van tárolva, hanem be van ágyazva egy XML-dokumentumba, amely viszont jellemzője az objektumnak.

 

XML dokumentum

Ha a jellemző egy XML-elem, meg kell adni azt a jellemzőt, ami az elemet tartalmazza.

 

XQuery kifejezés

Az XML-elem elérése az XML-dokumentumban.

 

Adatbázis oszlop

Az érték nem a Solidus érték-térben, hanem egy SQL adattábla egy oszlopában van tárolva. Ilyenkor a Szimbólum kötelezően az adatbázis oszlop neve.