Jellemző típusok

Első  Előző  Következő

Az attribútum típusok nyilvántartásában adható meg az attribútum leírások Definíciós szintje.

 

Egy attribútum típus egyrészt megadja az attribútum típus Di értékkészletét, másrészt utal az  attribútum jelentésére. Egy attribútum típus meghatározza az

Attribútum nevét,
Az attribútum szimbólumát, amellyel formulákban hivatkozni lehet rá,  
Az attribútum Di értékkészletét,
Az értékek keletkezését – adatbevitel vagy automatikus kiszámítás,
Kiszámított attribútum esetén az értéket kiszámító formulát,
Az attribútum jelentését.

Az attribútumok konkrét  jelentéssel bírnak. Ennek folyománya, hogy egy adott attribútum típus általában csak néhány objektum típusban definiálható azonos jelentéssel.

 

Egy attribútum típus meghatározásakor mindig meg kell adni az elemi (beágyazott)attribútum típust is.

 

 

Az attribútum típus neve

Solidus név. Attribútum létrehozásakor ez lesz az attribútum alapértelmezett neve.

Szimbólum

Kiszámítható attribútumok formuláiban szerepelhet.
Felhasználható az attribútumok osztályozásához (mint a Digitális Alaptérkép esetén)

A szimbólumokra kötelezően alkalmazandó formai szabály:

Csak latin betüket (kis,nagy),  számjegyeket,  és  "_" jelet tartalmazhatnak - szóközt, vagy ékezetes betüket például nem.

Attribútum létrehozásakor ez lesz az attribútum alapértelmezett szimbóluma. A kiszámított attribútumok formuláiban az argumentum attribútumok szimbólumaikkal szerepelnek. Ebből következik, hogy a szimbólumoknak egy adott hatáskörben (objektum osztály, összetett eljárás, ...) egyértelműnek kell lenniük.

Besorolás

Értékkészletből választható. Az attribútum típusok önkényes osztályozására szolgál. A besorolást célszerű használni, mert az attribútum típusok halmaza vélhetően nagy és ezért áttekinthetetlen. A Solidus alaptípusok készlet tartalmazza az alapvető attribútum típusokat.

Típus

Az attribútum típusok őstípusai a Solidus-ban. Meghatározzák a jellemzők tárolásának és megjelenítésének formátumát (és eszközeit). Kötelező megadni.

Mértékegység

Az attribútum típus által meghatározott mennyiség dimenziója. A Solidus mértékegység nyilvántartásából választható ki.

Meghatározás

Rövid szöveges meghatározás, amely tartalmazza az attribútum típus jelentésére és használatára vonatkozó legfontosabb kulcsszavakat.

Feljegyzések

Kötetlen, .rtf formátumú szöveg. Korlátozás: Nem tartalmazhat OLE-objektum hivatkozásokat.

Formátum

Egész szám, valós szám, dátum vagy karakterfüzér formátuma.

A Formátum leíró karakterfüzér értelmezése, összeállítása.

Specifikátor

Jelentés

0

Számjegysorozat leíró. A helyén tetszőleges számjegy sorozat, vagy a „0” számjegy kerül. Egy egész szám formátum leírója tehát lehet „0”.

#

Számjegy leíró. Helyére egyetlen számjegy kerül, vagy egy üres karakterfüzér. A „###” formátumleíró tehát az [1,999] számokat 1,2, illetve három számjeggyel jeleníti meg.

.

Tizedespont. Az első '.' határozza meg a decimális szeparátor (tizedesvessző, tizedespont: a Windows helyi beállításai szerint). A további '.' karakterek nem számítanak.

,

Ezres szeparátor. Ha a formátum füzér egy vagy több ',' karaktert tartalmaz az eredmény füzérben a Windows helyi beállításokban meghatározott ezres szeparátorok fognak megjelennei a megfelelő poziciókban.

E+

Féllogaritmikus alak. Ha az 'E+', 'E-', 'e+', or 'e-' karakterfüzérek bármelyike szerepel a formátum füzérben, a szám féllogaritmikus alakban jelenik meg. Az 'E+', 'E-', 'e+', or 'e-' füzéreket közvetlenül követő legfeljebbb  4 hosszúságú '0' sorozat adja meg az exponens számjegyeinek minimális

'xx'/"xx"

Idézőjelbe tett karaktersorozat. Változatlanul megjelenik az eredmény füzérben a megfelelő helyen. Nem kell idézőjelbe tennei a formátum füzér végén

;

Szekció elválasztó. Elválasztja egymástól a formátum füzés pozitiv, negatív és zérus szekcióit.

 

A legelső  '0' helye a tizedespont előtt , és az utolsó '0' helye a tizedespont után meghatározza a formátum füzérrel megjeleníthető számtartományt. (A '0' szerepét tekintve a formátum füzérben ez nem mindig triviális – ugyanis általában számjegysorozatot jelöl.)

Az utolsó számjegy a helyiértékének megfelelően kerekített.

Ha a konvertálandó szám nagyobb, mint a formátum által meghatározott tartomány, az eredmény füzér balról a szükséges számú számjeggyel egészül ki.

Pozitív számokra, negatív számokra, valamint a nullára eltérő formátumok adhatók meg legfeljebb három elkülönített szekcióban:

Egy szekció: A formátum füzér érvényes az összes szekcióra.
Két szekció: Az első szekció érvényes a pozitív számokra és a nullára, a második a negatív számokra.
Három szekció: Az első szekció érvényes a pozitív számokra, a második a negatívakra, és a harmadik a nullára.

Hiányzó formátum füzér esetén egy alapértelmezett füzér érvényesül.

Hossz

A megjelenített információs mező hosza.

Tizedesjegyek

Az információs mező tizedesvessző utáni részének hossza.

Kiszámított

Az attribútum értéke nem adatbevitellel, hanem egy formula kitöltésével keletkezik.

Formula

Attribútum érték kiszámítására szolgáló formula.