Az eljárások meghatározása

Első  Előző  Következő

Az eljárások objektumok - az eljárás meghatározások objektum osztályok.

Az eljárások specifikus attribútumai

Említettük, hogy az objektumokat az attribútumaik határozzák meg. Az eljárásoknak van (lehet) néhány olyan attribútuma amely csakis az eljárásokra jellemző:

 

Résztvevő

Tulajdonképpen az eljárás alanya. Olyan személy, aki az eljárás által meghatározott munkafolyamat végrehajtásában közreműködik.

Tárgy objektum

Egy olyan objektum (például egy ügyirat, egy fa, ...) amelyre az eljárás által meghatározott munkafolyamat irányul.

Keretfolyamat

Egy összetett eljárás, amelynek az eljárás része.

Következő eljárás

Egy összetett munkafolyamatban az eljárások meghatárrozott logikai rendszer szerint követik egymást. A következő eljárás egy reláció, amelynek hivatkozott objektum osztálya egy eljárás.

Állapot

Egy eljáráshoz mindig hozzátartozik az "Eljárás végrehajtás" véges állapotú vezérlés

Atomi eljárás

Technikailag egy eljárás akkor atomi, ha nincs olyan eljárás, amelyben keretfolyamatként van definiálva.

Összetett eljárás

Technikailag egy eljárás akkor összetett, ha van olyan eljárás, amelyben keretfolyamatként van definiálva. Egy összetett eljárás is lehet részeljárás! A munkafolyamatok tehát tetszőleges mértékben egymásba ágyazhatók.