Digitális alaptérkép (DAT)

Első  Előző  Következő

Az országos Digitális AlapTérképet az MSZ 7772-1 szabvány definiálja, az alkalmazásának mikéntjét pedig a kapcsolódó DAT1 és DAT2 szabályzatok (az utóbbiakat a térképekért felelős Mezőgazdasági Minisztérium tette közzé).

A DAT azért érdekes, mert a jogszabályok szerint térképeket és térinformatikai információkat közzétenni csak rá alapozva lehet.

 

A DAT egy objektum orientált adatbázis rendszer. Az objektumok származtatása háromszintű:

1.Objektum osztályok - Jelük nagy latin betü.
2.Objektum csoportok - Objektum osztályon belül jelük nagy latin betü.
3.Objektum féleségek - Objektum csoporton belül jelük kétjegyű egész szám ( <10 esetén 0 prefixummal).

 

Egy DAT objektum osztály jele tehát

       <Objektum osztály><Objektum csoport><Objektum féleség>

amit egy négyjegyű kód, az első kettő latin nagybetű, a második kettő pedig számjegy.

 

A BC01 kód jelentése például: Belterületi közterület földrészlet (BC03 - BC08 kivételével).

 

A DAT az egyedtípusaihoz az attribútumokat a 2.szinten (Objektum csoportok) rendeli hozzá.