Gyakran előfordul, hogy egy számla forgalmáról egy felcímkézett értékhalmaz (gondoljuk például az ÁFA kategóriákra vagy szakfeladat tevékenység kódokra) elemei szerint kell analitikát képezni. Hagyományosan ezt úgy oldották meg, hogy az értékeknek „kódokat” feleltettek meg, melyeket aztán a főkönyvi számla alábontásával beépítettek a számlatükörbe.

 

A Solidus ehelyett a következő módszert ajánlja:

1.Tetszőleges, sokoldalúan címkézhető értékkészletek alakíthatók ki (lásd az értékkészlet karbantartást).
2.Az analitika alapjául szolgáló értékkészletet a Solidusban Osztályozási szempontnak nevezzük.
3.Az osztályozási szempont a számlatükörben hozzárendelhető a főkönyvi számlához.
4.Ha az adatrögzítéskor szerepel az adott számla, akkor az osztályozási szempontból ki kell választani egy értéket.

 

Osztályozási szempont megadása a számlatükörben

 

Az osztályozási szempont egy értékkészlet (címkékből=kódokból) álló halmaz. Ilyen osztályozási szempont például az áfa számlákhoz fűzhető áfa besorolások.

 

Az analitika alábontással történő megoldása logikailag

       <számlaszám><kód>

 

alakú számlákat generál. Az alábontással képzett számlaszám egy olyan entitást jelöl, amit a tulajdonképpeni főkönyvi számla és a kód együtt jelölnek. Az alábontott számla megjelenik a számlatükörben.

 

A Solidusban az osztályozási szempont használatával

       <számlaszám><osztályozó címke=kód>

 

párok keletkeznek a könyveléskor. Az osztályozó címke nem jelenik meg számlaként a számlatükörben. A számlaszám és az osztályozó címke együtt azonosítják a főkönyvi naplóban a könyvelési tételt.

 

Az osztályozási szempont érvényesülése könyveléskor

Hogyan jelentkezik a Solidus osztályozási szempontja a könyvelésnél?

Ha olyan főkönyvi számlát adunk meg, amely osztályozási szempontot tartalmaz, akkor:

1.A számlasor osztályozás mezője kitölthető lesz („kifehéredik”) – kötelező kitölteni.
2.Az osztályozási szempont értékkészletéből választható ki a megfelelő kód.