Keretbizonylat (napló)

Első  Előző  Következő
A könyvelés hagyományosan naplókba (pénztárnapló, bank napló, vegyes napló) történik. Egy naplóba általában egy meghatározott időszakra nézve azonos jellegű bizonylatokat (például pénztárbizonylatokat) könyvelnek. Hagyományosan tehát egy napló önkényes, és a tartalmát jellemzően a könyvelési tevékenység ütemezése (és nem a gazdasági események) határozzák meg.  

 

Természetesen ezzel a hagyományos szemlélettel is lehet a Solidus-ban könyvelni.

 

A Solidus a hagyományos könyvelési modellt az alábbiak szerint  egészíti ki.

A normál ügymenetben természetes aggregált bizonylatok bukkannak fel (jellemzően ilyenek például a banki értesítők és a pénztárjelentések), amelyek egyrészt maguk is bizonylatok, másrészt több gazdasági eseményt (bizonylatot) foglalnak egy csoportba [például: a bankunk az Ön megbízásából kifizette az áramszolgáltató 12345678 számú számláját, a telefontársaság 87654321 számú számláját, ….]. Természetszerűen adódó lehetőség, hogy ne foglalkozzunk az időszakos banki naplók kialakításával, hanem tekintsük magát a banki értesítőt naplónak, és mivel gazdasági eseményeket foglal természetes keretbe, nevezzük keretbizonylatnak.    

 

A fentieknek megfelelően egy keretbizonylat lehet valóságos (bank kivonat, pénztárjelentés stb.) de lehet virtuális is, tehát egyszerűen összefogottan kezelt bizonylatok vagy könyvelési tételek összessége (ilyen például egy vegyes könyvelési csomag, vagy egy nyitó bizonylat).

 

Keretbizonylat (napló) adatai