Ellenőrző összegek

Első  Előző  Következő
Egy naplóhoz – javítandó az adatrögzítés pontosságát – ellenőrző összegeket adhatunk meg.  Az ellenőrző összegek vagy szerepelnek az eredeti keretbizonylaton (ilyen például egy bank kivonat), vagy az adatrögzítés előkészítése során határozhatók meg. Az ellenőrző összegek képzése a kontirtábla [Bizonylatösszeg, Bizonylatnem] párosának alapján történik.

 

Az ellenőrző összegek képzése

 

1.Az ellenőrző panel élénksárga fölső részén lehet megadni a keretbizonylaton szereplő ellenőrző összegeket.
2.Az alsó halványsárga részén látható, amit a program a rögzített bizonylatokból képez.
3.Ha a fölső és az alsó rész megegyezik, akkor a keretbizonylat (napló) valószínűleg hiánytalanul és helyesen lett rögzítve (legalábbis az összegekre nézve).

 

Fontos!

Az ellenőrző összegnek semmi köze a könyveléshez. A keretbizonylat (napló) által megtestesített bizonylatcsomag tulajdonságát képezik, és amint a nevük mutatja: pusztán az adatrögzítés helyességének ellenőrzésére szolgálnak.

 

Az ellenőrző összegek elrendezése

 

Az élénksárga ellenőrző, és a halványsárga aggregátum (halmozott eredmény) panel azonos felépítésűek.

1.Baloldalon fölül szerepel a nyitó egyenleg.
2.Baloldalon alul szerepel a záró egyenleg.
3.A halványsárga aggregátum panelen a nyitó egyenleg másolata az ellenőrző panel nyitó egyenlegének.
4.A halványsárga aggregátum panel tartalmaz két további mezőt. Ha a keretbizonylathoz főkönyvi számla lett megadva, a Solidus azzal a feltevéssel él, hogy a főkönyvi számla aggregált forgalmával módosított egyenlege megegyezik az élénksárga vezérlőpanelen megadott nyitó és záró értékekkel. Pontosan ez az eset fordul elő például, amikor egy bankszámla megfelel egy főkönyvi számlának.    

Természetüknél fogva a [4]–beli főkönyvi számlás nyitó-záró értékek szerepelhetnének baloldalt fönt és lent. Úgy ítéltük meg, hogy ergonómiailag helyesebb a főkönyvi számla egyenleggel kiegészített forgalmat elkülönítve szerepeltetni, mert

A baloldali nyitó-záró értékek kifejezetten a keretbizonylat tartalmára vonatkoznak,
A jobboldali nyitó-záró értékek egy tágabb összefüggést mutatnak be. Előfordulhat, hogy a baloldali nyitók megegyeznek, a jobboldaliak nem! Ilyenkor a hibát nem a rögzített keretbizonylaton kell keresni.  

 

Ha az élénksárga vezérlő panelen nem adunk meg ellenőrző összegeket, a Solidus akkor is képzi az aggregátumokat a halványsárga aggregátum panelen.

 

A Solidus nem tiltja meg a napló (keretbizonylat) könyvelését, ha az ellenőrző összegek nem egyeznek. A könyvelő operátortól függ, hogy a rögzítésnél figyelembe veszi az ellenőrző összegeket vagy nem.