Az ellenőrző összeg sémák modelljei

Első  Előző  Következő
Bank kivonat

A banknál vezetett számlának van egy naturális egyenlege, amelynek meg kell egyeznie egy adott főkönyvi számla egyenlegével. A kivonatban a bank az adott tárgyidőszakra nézve külön közli:

1.A nyitó egyenleget,
2.A záró egyenleget,
3.Az egyenleget növelő mozgások (Jóváírások) összegét,
4.Az egyenleget csökkentő mozgások (Terhelések) összegét.

Pénztárjelentés

Lényegében azonos a bank kivonattal. Az egyenleget a pénzkészlet helyettesíti, a Jóváírás és a Terhelés helyett Bevétel és a Kiadás szerepelnek.

Általános logikai aggregátum

Megfelel a bankkivonat modelljének, tehát van egy naturália (például a készlet) és egy neki pontosan megfelelő főkönyvi számla. A Jóváírás és Terhelés helyett az általános Tartozik és Követel szerepel.

Vegyes

Nyitó és záró egyenlegek nem értelmezhetők, csak a kétoldali mozgások összege.

Általános nyitó

Mint a vegyes.

Nincs ellenőrző összeg.

A keretbizonylattal kapcsolatban nem fogalmazhatók meg ellenőrző összegek.

 

Megjegyzés_

A modell a keretbizonylat típusában határozható meg.