Napló (keretbizonylat) fajta

Első  Előző  Következő
A könyvelés hagyományosan naplókba (pénztárnapló, bank napló, vegyes napló) történik. Egy naplóba általában egy meghatározott időszakra nézve azonos jellegű bizonylatokat (például banki értesítőket) könyvelnek. Hagyományosan tehát egy napló önkényes, és a tartalmát jellemzően a könyvelési tevékenység ütemezése (és nem a gazdasági események) határozzák meg.  

 

Természetesen ezzel a hagyományos szemlélettel is lehet a Solidus-ban könyvelni.

 

A Solidus a hagyományos könyvelési modellt a következők éppen egészíti ki:

A normál ügymenetben természetes aggregált bizonylatok bukkannak fel (jellemzően ilyenek például a banki értesítők és a pénztárjelentések), amelyek egyrészt maguk is bizonylatok, másrészt több gazdasági eseményt (bizonylatot) foglalnak egy csoportba [például: a bankunk az Ön megbízásából kifizette az áramszolgáltató 12345678 számú számláját, a telefontársaság 87654321 számú számláját, ….]. Természetszerűen adódó lehetőség, hogy ne foglalkozzunk az időszakos bank naplók kialakításával, hanem tekintsük magát a banki értesítőt naplónak, és mivel gazdasági eseményeket foglal természetes keretbe, nevezzük keretbizonylatnak.    

 

A fentieknek megfelelően egy keretbizonylat lehet valóságos (bank kivonat, pénztárjelentés stb.) de lehet virtuális is, tehát egyszerűen összefogottan kezelt bizonylatok vagy könyvelési tételek összessége (ilyen például egy vegyes könyvelési csomag, vagy egy nyitó bizonylat).

 

A Solidus-ban a keretbizonylatokat kötelezően be kell sorolni a háttér információként meghatározott típusokba.

 

Egy keretbizonylat típus nem egyszerűen egy címke:

Megadhatja a könyvelési tételek jellemző ellenszámláját (bankszámla, pénztárszámla).
Besorolja a keretbizonylatot egy modellbe {Bank kivonat, Pénztárjelentés, Általános aggregátum, Vegyes, Nyitó}, ami
oFormális ellenőrzést írhat elő,
oMeghatározza a könyvelési oldal bizonylatokra jellemző elnevezését ( {Tartozik, Követel}, {Terhelés, Jóváírás}, {Kiadás, Bevétel}).
oEligazítást ad arról, hogyan lehet használni rögzítés közben az ellenőrző összegeket.

Egy keretbizonylat tartalmáért az előállítója (rögzítője) felelősséget vállal. Fontos: nem a könyvelés eredményéért, hanem a keretbizonylat tartalmáért.

A könyvelés mindig egy keretbizonylat feldolgozását jelenti!

A keretbizonylatok tartalmának épségét a Solidus biztosítja.

 

Keretbizonylat meghatározás

 

A keretbizonylat fajta neve

A (keret)bizonylat típus neve: például „Pénztárjelentés’. Megjelenik a megfelelő keretbizonylat (napló) megjelenítésekor vagy nyomtatásakor.

Reprezentatív főkönyvi számla

Amennyiben ki van töltve, úgy az események kontírozásánál legalábbis az első számlasor valamelyik oldalán a megadott számla fog szerepelni.

Az itt megadott főkönyvi számla úgynevezett generikus számla, tehát a mezőben nem egy számlahivatkozás szerepel, hanem egy számlaszám. Nem kötelező, hogy a keretbizonylatokban a főkönyvi számok kövessék az esetleges alábontásokat. Ilyen esetekben a Solidus nem tudja a kitöltés során alapértelmezett mezőtartalomként felhasználni, de az operátor számára fontos eligazítást jelenthet.

Alapértelmezett könyvelési oldal

Az ellenszámla alapértelmezett könyvelési oldala [Tartozik, Követel]. Megadása esetén a keretbizonylat meghatározását végző személy azt feltételezi, hogy a könyvelt bizonylatok jellemzően azonos oldalon szerepelnek. Ez mindössze annyit jelent, hogy a keretbizonylat rögzítésekor a Solidus a számlasorokat úgy hozza létre, hogy a megfelelő oldalra automatikusan beírja a reprezentatív főkönyvi számlát.

Jellemző bizonylat fajta

A keretbizonylathoz csatolt valódi bizonylatok alapértelmezett típusa. (A pénztárjelentés esetén ez például valamilyen pénztárbizonylat.) Ha ki van töltve, akkor az adatrögzítés során a bizonylatok típusának kezdőértéke ez lesz.

Modell

Vezérli az adatrögzítést, és adat ellenőrzést tesz lehetővé a rögzítés során. Hatféle modellt határoztunk meg:

1.Általános aggregátum
2.Bank kivonat
3.Pénztárjelentés
4.Vegyes
5.Nyitó (Záró)
6.Üres – nincs olyan ismérv, ami alapján a napló besorolható lenne.

Jegyzetek

A képernyő jobboldalán vihetők be a feljegyzések.