Geometriai elem

Első  Előző  Következő

Descartes koordinátákkal meghatározott térkép elem (pont, vonal, poligon, ...) .

A földfelület síkra történt leképzésének egy részlete. Kielégítő jellemzését adja az objektumnak (például egy ingatlan-telek határvonalai), de önállóan megjeleníteni majdnem mindig értelmetlen. A megjelenítés általában más objektumokkal együtt, térképeken történik.

 

A geometriai elemek hierarchiáját mutatja be az ábra. A kékkel jelölt elemek mögött van tényleges adattartalom, a sárgákat  programok képzik.

 

1.Pont        Sikbeli pont.
2.Multipont Síkbeli pontok rendezetlen halmaza.
3.Vonal Sikbeli pontok rendezett halmaza (Linestring)
4.Multivonal Több vonalból álló halmaz (MultiLineString)
5.Poligon Olyan vonal, amelynek kezdő és végpontja azonos
6.Multipoligon        Több poligonból álló halmaz
7.Geometriai elemkészlet        Az előzőekből összeállított tetszőleges halmaz.

 

Példák geometriai elemekre

 

A térkép fedvényként betölthető objektum osztályoknak van egy GEOSCRIPT azonosítójú (szimbólum) geometriai attribútuma.