Az objektum osztályok azonosító adatai

Első  Előző  Következő

 

 

 

Kategória

Használat szerinti besorolás. Értékkészletből választható ki. Nem kötelező kitölteni. Az objektum osztályok áttekintésének egyszerűsítését szolgálja.

 

Szimbólum

Azonosító kód. Nem egyértelmű azonosító. Általában az objektum osztályok egy megadott körére jellemző. Ilyenek például az alaptérkép objektum osztályainak szabványban meghatározott azonosítói.

 

Név

Az objektum osztály neve.

 

Név attribútum

Maguknak az objektumoknak egyáltalán nem szükséges, hogy nevük legyen. Ha mégis van, akkor egy név szerepű attribútummal adható meg. Ha egy objektum osztály egy reláció típusú attribútum tárgy osztályaként szerepel, akkor kötelező név attribútumot szerepeltetni - az objektumok a nevükkel címkézve jelennek meg.

 

Meghatározás

Rövid szöveges meghatározás, amely tartalmazza az objektum osztály jelentésére és használatára vonatkozó legfontosabb kulcsszavakat. Egyrészt keresési célokra szolgál, másrészt az objektum információs panelek cím részében felbukkanó magyarázatként szolgál.

 

Piktogramm

Az objektum osztályt  jelképező grafikus elem. Továbbfejlesztési célra.

 

Véges állapotú vezérlés

Szokásos, hogy egy objektum jellemzésére felvesznek egy "Állapot" attribútumot,  és ezt valamilyen kódérték hozzárendelésével határozzák meg.

A Solidusban  egy állapot mindig valamilyen műveletsor eredménye, és ezért nem elegendő magát az állapotot rögzíteni, hanem a műveletsor felvétele is szükséges.

Erre szogálnak a véges állapotú vezérlések. Nem biztos, hogy egy objektum jellemezhető egyetlen állapottal (műveletsorral), ezért több vezérlés is kiválasztható.