A relációk értelmezése

Első  Előző  Következő

Tekintsünk egy példát egy triviális adat összefüggés Solidus-beli megoldására

Legyen a Számla és a Számlatétel két egyedtípus. A közismert relációs adatmodellben a Számla és Számlatétel között 1:n kapcsolat van.

 

A Solidusban kétféleképpen járhatunk el:

 

a.

Létrehozunk egy Tétel attribútumot a Számla egyedtípusban.

Ilyenkor a struktúra egy Halmaz, hiszen a Számla oldalán minden tételt szerepeltetni kell, és minden tétel csak egyszer szerepelhet. Ez a megközelítés azt írja le, hogy a számlának tételei vannak.  

 

b.

Létrehozunk egy Számla attribútumot a Számlatétel egyedtípusban.

Ilyenkor a struktúra Atomi (pontosan egy érték), hiszen egy tétel csak egy számlához tartozhat. Ez a megközelítés az írja le, hogy a számlatételek egy és csakis egy számlához tartoznak

 

Az 1:n kapcsolatot teljes elvi tisztasággal a b. eset írja le. Az a. eset lehet a b. eset inverze.

A fordított állítás pusztán formai alapon nem jelenthető ki.

Reláció tárgy típusának meghatározása