Jóváhagyás

Első  Előző  Következő
Kötelezettségvállalás = jóváhagyás

A döntéshozatalra jogosult személy (például polgármester) a projektet – az összeget -jóváhagyja.

A javaslat felülvizsgálatának elvégzése, összevetése:

a költségvetési előirányzatokkal,
a költségvetésben jóváhagyott célokkal, jogcímekkel,
a már jóváhagyott tervekkel és feladatokkal,
a meglevő eszközökkel.

Amennyiben a jogosult  (pl. jegyző, gazdasági vezető, stb.) célszerűnek állapítja meg a kötelezettségvállalás tárgyát, úgy a feljegyzési igény alapján el kell készíteni a kötelezettségvállalás dokumentumát (szerződés, megállapodás), amelyet az arra jogosult kötelezettségvállaló, valamint a kötelezettségvállalás ellenjegyzés feladatainak elvégzését követően, a kötelezettségvállaló ellenjegyzőjének aláírásával kell ellátni. Azonban az igény visszautasítása esetén a javaslattevőt  (pl. főosztályvezető, osztályvezető, stb.) értesíteni kell a teljesíthetetlenségéről.

 

A Solidus megközelítése nem azonos a jelenleg használt megközelítésekkel: a kötelezettségvállalásokat nem tekinti a szerződésekkel azonosaknak a szerződésekkel. A szerződések a kötelezettségvállalások deriváltjai (hagyományos szemlélet szerint ez fordítva van!).

A projekt szemlélet előnye itt máris megmutatkozik. Mit érdekli a polgármestert (a beszerzési projekt jóváhagyóját), hogy honnan szerzik be a tintapatronokat? A projektet tartalommal kitölteni a javaslattevő vagy a kijelölt projekt vezető feladata, viszont az általa kötött megállapodásokat minden esetben ellenjegyeztetnie kell.