Kötelezettségvállalás jellemzői

Első  Előző  Következő
Egy kötelezettségvállalásnak lehetnek olyan jellemzői, amelyek nem szerepelnek az alapadatok között. Ezek rögzítésére szolgálnak a szabadon társítható attribútumok.

 

1.Hozzon létre egy új sort a jellemzők táblázatában.
2.Válassza ki a jellemző definícióját. A jellemző definíciók a Solidus meta adatbázisban adhatók meg.
3.Töltse ki az értéket, a definíciónak megfelelően.
4.Vigye be az érték toldalékait (Kép, Feljegyzések) ha vannak.    

 

 

 

Az adatbázis tervezés, klasszikus problémája az adatbázis szerkezet statikussága: egy adott objektum attribútumainak száma gyakorlatilag az installáláskor meghatározott, és a későbbi változtatások érintik a programokat is. A statikusság problémája célszerűen kiküszöbölhető a dinamikus attribútumok alkalmazásával:

Dinamikus attribútum tetszőleges időben definiálható és létrehozható. A dinamikus attribútumok száma gyakorlatilag nem korlátozott.

A dinamikus attribútum típusok a Solidus  rendszer meta- adatbázisában definiálhatók.

A jellemzők adattípusai:

Logikai
Valuta
Dátum
Dátum-idő
Idő [Óra:Perc:Másodperc]
Egész szám
Valós szám
Karakterfüzér
Partner szerep (adott szerepű partner)
Értékkészletből választható érték
Emlékeztető szöveg

 

Egy csatolt attribútum mögött két „eszme” van:

A fenti felsorolásban megadott adattípus.
Egy jól körülírható jelentés – gondoljunk például a TAJ számra.