Szakmai teljesítés igazolása

Első  Előző  Következő
A teljesítések igazolása alatt az elvégzett munka, szolgáltatás, a szállított áru átvételét értjük és ezt a tényt az okmányon aláírással is igazolni kell. Az ilyen feladatokkal megbízott dolgozónak arról kell meggyőződnie és ezt a tényt az okmányon aláírásával igazolnia, hogy
a szállított áru a megrendelés szerint hiánytalanul, megfelelő minőségben megérkezett-e,
a munka elvégzése előírásszerűen megtörtént-e,
a szolgáltatást nyújtó a vállalt kötelezettséget a megfelelő minőségben teljesítette-e,
a teljesítés a kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás, illetve annak dokumentumainak alapján történt-e.

A szakmai teljesítés igazolása történhet

az utalványlap erre kijelölt helyén,
a számlán „A teljesítést igazolom” megjelöléssel és
feljegyzés formájában, amely tartalmazza a teljesítés igazolására vonatkozó hivatkozást.