A szerződések alapadatai

Első  Előző  Következő
A szerződés alapadatai a szerződéssel kapcsolatban a szerződés tárgyától függetlenül tárolt adatok halmaza.A szerződés alapadatai a szerződéssel kapcsolatban a szerződés tárgyától függetlenül tárolt adatok halmaza.

 

Szerződés fajta

Besorolás az ügyfél-viszony alapján: {Szállítói, Vevői, Egyéb, …}. Értékkészletből, legördítéssel választható ki.

Szerződés típus

Besorolás a szerződés tárgya alapján: {Közterület használat, Helyiségbérlet, Lakásbérlet, …}. Értékkészletből, legördítéssel választható ki.

Kivonat (Meghatározás)

Rövid szöveges kivonat, amely tartalmazza a szerződésre jellemző kulcsszavakat. A szerződés tartalom szerinti keresését szolgálja.

Iktatatási szám

A szerződés „irat”, és mint ilyet az iratkezelési szabályzat alapján iktatják. Az iktatási szám a szerződés egyértelmű azonosítója.

Érvényes

Logikai érték: mutatja a szerződés érvényességét.

Állapot

A szerződéssel kapcsolatos tevékenységeket egy véges állapotú rendszer írja le, hasonlóan a kötelezettségvállaláshoz.

A szerződés szövege

Elektronikus dokumentum, vagy kép.

Számlázási jogcím

A szerződés alapján számlakiállítás történhet. A jogcím a termék nyilvántartásban szereplő cikkek egyike.

Legördíthető táblázatból választható ki.

Folyamatos

Logikai érték. Az időszakosan vagy folyamatosan teljesített szerződéseket kell így megjelölni.

Szerződéskötés dátuma

A szerződés aláírásának dátuma.

Ügyfél

A szerződő partner. A „szerződő ügyfél” szerepű partner nyilvántartásból választható ki. Kötelező kitölteni.

 

A szerződő partner meghatározása szituáció függő:

Az ügyfél szerepel a „szerződő ügyfél” szerepű partnerek között,
Az ügyfél nem szerepel a „szerződő ügyfél” szerepű partnerek között, vagy egyáltalán nem szerepel a partner nyilvántartásban.

Az ügyfél szerepel a „szerződő ügyfél” szerepű partnerek között

A lefelé mutató nyíl gombra történő kattintásra egy táblázatban megjelennek a  „szerződő ügyfél”  szerepű partnerek, melyek közül az ügyfél kettős kattintással kiválasztható.

Az ügyfél nem szerepel a „szerződő ügyfél” szerepű partnerek között, vagy egyáltalán nem szerepel a partner nyilvántartásban:

A pontokkal jelölt gombra történő kattintásra megjelenik egy dialógus ablak, amely az összes partnert tartalmazza.

1.Kettős kattintással kiválasztható egy tetszőleges partner, aki egyben bekerül a „szerződő ügyfél” szerepű partnerek közé is.
2.Az OK gombra kattintva a kijelölt partner kerül kiválasztásra, aki egyben bekerül a„szerződő ügyfél” szerepű partnerek közé is,
3.Az Új nyomógombra kattintva megjelenik a partner szerkesztő űrlap és az új partner adatai a nyilvántartásba felvihetők. A szerkesztés befejeztével a kiválasztott ügyfél az újonnan keletkező partner lesz, aki egyben bekerül a„szerződő ügyfél” szerepű partnerek közé is,

 

 

Képviselő

Egy személyt kell kiválasztani a partner nyilvántartásból – ha szükséges.

Fizető partner

Gyakran előfordul, hogy a szerződő fél, és a fizető fél nem azonos. Például:

A szerződő fél egy fiókvállalt, a fizető fél a központ.
A szerződő fél egy rendelőintézet, a fizető fél az önkormányzat.

Az ilyen esetekben a teljesítéskor a számlát nem a szerződő ügyfél, hanem a Fizető partner számára kell kiállítni.

A Fizető partnert a „Készfizető partner” szerepű partnerek közül kell kiválasztani, az Ügyfél kiválasztásával analóg módon.

Érvényesség kezdete

A teljesítés időpontja, vagy időszakos teljesítés esetén a teljesítés megkezdésének időpontja.

Érvényesség vége

A lejárati időponton túl teljesítés már nem, vagy csak feltételesen történhet.

Mértékegység

A teljesítés tárgyának mértékegysége.

Egységár

Egy egységre jutó díj.

Mennyiség

A teljesítés tárgyának mennyisége.

Összeg

Általában a fajlagos díj és a mennyiség szorzata.

Fizetési mód

Egy értékkészletből választható, Azonos a Solidus számlázási rendszerben használt fizetési móddal.

Periódikus fizetés

Logikai érték. A periódikus fizetés tényét jelöli. Általában időszakos teljesítéshez kapcsolódik.

Fizetés gyakorisága

Értékkészletből, legördítéssel választható ki {Hetente, Havonta, Negyedévente, Félévente, Évente, …}

Feljegyzések

Egy kötetlen szöveges meghatározás. Megfelel egy .rtf formátumú dokumentumnak.