Ellenjegyzés

Első  Előző  Következő
Az ellenjegyzés a kötelezettségvállalás pénzügyi teljesíthetőségét igazolt érvényességi feltétel.

Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy

a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet,
bevétel biztosítja-e a fedezetet, az előirányzat-felhasználási terv szerint a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e,
a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,
az arra jogosult vállalta-e a kötelezettséget,
a kötelezettségvállalás indokolt-e, s az – a szakmai és gazdasági követelményeket szem előtt tartva – hatékonynak, gazdaságosnak, szabályszerűnek minősül-e, tehát a kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás megtörtént-e.

Az ellenjegyző a meghatározott feladatok ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe.

 

Az ellenjegyzésre jogosultnak a kötelezettségvállalást jelentő okmányt, ha nem ért vele egyet, illetve nem felel meg a feltételeknek, akkor kell ellenjegyeznie, ha erre a kötelezettségvállaló írásban utasítja. Ez esetben az okmányt „a kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt” záradékkal köteles ellátni, s erről a költségvetési szerv köteles a felügyeleti szerv vezetőjét 3 munkanapon belül értesíteni.

 

Az ellenjegyzés az a művelet, ami egyrészt konkréttá (élővé) teszi a projekteket, másrészt alkalmat ad a projektek felbontására.

Egy jóváhagyott projekt irányítója elkezdheti lejegyezni a projektben jóváhagyott keretet.

Szerződéskötés,
Megrendelés,
Készpénzes keretek alapítása,
Stb.

Egy szerződés úgy indul, hogy a projekt alatt létrehoz egy új kötelezettségvállalást, ami pontosan megfelel a szerződésnek. (hivatkozik is a szerződésre). Az új kötelezettségvállalás „ jóváhagyott” állapotban indul. Ha megtörténik az ellenjegyzése, akkor van az összege az eredeti projekt összegéből lejegyezve.

Ha összeadjuk az ellenjegyzett alprojekt kötelezettségvállalások (szerződések) összegét, akkor megkapjuk, hogy mennyi van a projektből lejegyezve.