A véges állalpotú rendszerekről általában

Első  Előző  Következő
A véges állapotú rendszer a tudomány és technika számos területén előforduló berendezések és jelenségek idealizált modellje. A véges állapotú rendszerekre kidolgozott elvek és módszerek olyan egymástól távolinak tűnő problémákban bizonyultak hasznosnak, mint az emberi idegrendszer működésének kutatása, a természetes nyelvek szintaxisának elemzése, és számítógépek tervezése, … Lényegében minden olyan rendszer, amely diszkrét időpontokban működik, és amelynek bemenete, kimenete és belső struktúrája véges számú megkülönböztethető konfigurációból áll, absztraktan véges állapotú rendszernek tekinthető.

A véges állapotú rendszerek egyszerűségénél, modellező erejénél fogva, és a vonatkozó szabványok ajánlásait követve a kötelezettségvállalás bonyolítása is egy véges állapotú modell – véges állapotú vezérlés alapján működik. A véges állapotú vezérlés szekvenciális folyamatok leírására használható; mindig egy adott objektummal (Objektum=kötelezettségvállalás) kapcsolatban. Tetszőleges tevékenység sorozat egy objektumot eleve meghatározott véges számú állapot valamelyikébe viszi (innen az elnevezés), az objektumon éppen végezhető tevékenységeket pedig az aktuális állapot határozza meg. Tehát

A tevékenységek szigorúan egyetlen meghatározott objektumhoz kötődnek.
A tevékenységek párhuzamos működése kizárt (szekvenciális működés), egyidejűleg csak egy eljárás működhet.

Egy adott időpontban nem alkalmazható az összes eljárás. Az alkalmazható eljárások halmazát az objektum „története” határozza meg: tehát az, hogy a múltban milyen eljárások hajtattak végre rajta.

Az objektum történetét az állapot testesíti meg. Mindegy milyen tevékenységek vezettek egy adott állapothoz: az objektumot az állapot jellemzi és nem a tevékenységtörténet.  

 

A véges állapotú vezérlés formális leírása:

1.Legyen S az állapotok véges halmaza.
2.Legyen P a tevékenységek véges halmaza.
3.Az állapot átmenet függvény az S X P halmazt (az állapot-tevékenység párokat) az S halmazra képezi le.

 

Az állapot átmenet függvénynek nem a teljes S X P halmaz az értelmezési tartománya, hanem annak egy adott részhalmaza: nem minden {s,p} páros határoz meg új állapotot. Egy adott állapotban tehát nem alkalmazható minden tevékenység.

 

Az állapot átmeneti függvény leírható táblázattal vagy irányított gráffal.