Közterület nyilvántartás

Első  Előző  Következő
Kifejezetten a bérbe adott közterületek nyilvántartásáról van szó, amelyben csak a bérbeadáshoz szükséges adatok vannak tárolva. Az általános közterület nyilvántartás (utak, csatornák, fák, építmények) nem tárgya a jelen anyagnak.

 

Díj (gazdasági) övezet

Az intézmény, a díjszabást algoritmizálandó, a fennhatósága alatti területet gazdasági övezetekre: díjzónákra oszthatja. A díjzóna a legördíthető díjzóna táblázatból választható ki.

Az övezeti besorolás meghatároz egy szorzótényezőt, amely a használati díj meghatározásakor veendő figyelembe.

Közterület használati mód

Mire használja az ügyfél a közterületet?!  Egy legördülő táblázatból választható ki.

Részleges azonosító

Használati jellegen belül önkényesen kiosztott azonosító. Például 10. pavilon.

Leírás

A használatba adott közterület rövid, szöveges leírása a jellemző kulcsszavakkal. Célszerűen felhasználható a helymeghatározás pontosításához, hiszen a cím információ nem a használatba adott közterület helyét határozza meg, hanem egy jellemző közeli építmény címét.  

Méret

A használatba adott közterület mérete négyzetméterben.

Irányítószám

Az érintett területre jellemző építmény postai irányítószáma.

Utcanév

Az érintett területet (létesítményt) befoglaló közterület megnevezése, vagy egy tájolásra alkalmas építmény címének megfelelő része.

Házszám

Az érintett terület helyét pontosabban meghatározó építmény címe.

Emelet/ajtó

Építményen belüli elhelyezkedés, ha egyáltalán van értelme. Fontos megjegyezni: a cím nem a használatba adott közterület helyének pontos meghatározására, hanem hozzávetőleges tájolására szolgál. A címben megadott helymeghatározás célszerűen a meghatározásban pontosítható. Például: A bejárattól közvetlenül balra, az úttesten a járdaszegélytől 1méternél nem távolabb.

Helyrajzi szám

Az érintett terület helyét befoglaló (vagy egyéb módon meghatározó) telek helyrajzi száma.

Feljegyzések

Egy kötetlen szöveges meghatározás. Megfelel egy .rtf formátumú dokumentumnak.