A kötelezettségvállalások és az utalványrendeletek kapcsolata

Első  Előző  Következő
Minden utalványrendeletnek pontosan egy kötelezettségvállalás felel meg. Az utalványnak megfelelő projekt az alábbi három modell  alapján kapcsolható a kötelezettségvállalásokhoz.

 

Társított utalvány

A bizonylat alapján a kötelezettségvállalás beazonosítható, és teljes mértékben fedi (összegében) a kötelezettségvállalást.

A kötelezettségvállalást (projektet) a nyilvántartásból ki kell választani. A kiválasztás feltétele, hogy a kiválasztott projektnek a hierarchiában nem lehet leszármazottja. Ez a tiszta „modell eset”: Kötünk egy szerződést, a szállító szállít, számláz, pontosan annyit, ami a szerződésben szerepelt: A projekt az állapotsoron szépen – az utalványrendelet kibocsátásával párhuzamosan – végigléptethető.

 

 

Besorolt utalvány

A bizonylat alapján a kötelezettségvállalás beazonosítható, de nem fedi teljes mértékben (összegében) a kötelezettségvállalást.

A kötelezettségvállalást (projektet) a nyilvántartásból ki kell választani. A kiválasztásnak itt nem feltétele, hogy a kiválasztott projektnek a hierarchiában nem lehet leszármazottja. Világos, hogy a kiválasztott projekt nem feleltethető meg az utalványnak. Létre kell hozni a kiválasztott projekt alá egy részprojektet, ami pontosan megfelel az utalványnak. Hasonló szituáció áll elő például egy szerződés részleges teljesítése esetén.

 

 

Az ábrán bemutatott szituáció olyan eseményeket ír le, amelyeket nem előzött meg megrendelés (például alkalomtól inspirált készpénzes vásárlást).

 

Felosztott utalvány

A bizonylat nem sorolható be egyetlen valóságos projekt alá sem.

Létrejön egy un. utalvány megalapozó projekt. Ez tulajdonképpen nem más, mint egy új pénzügyi projekt, ami a bizonylat likvidálását szolgálja. Mint ilyennek természetesen nincs köze az eredet operatív projektekhez (nem deriválható belőlük). Az elemzéseknél a lekérdezésekbe sem számítanak bele! Az ilyen projektekhez az érintett operatív projektek alatt részprojekteket kell létrehozni, amelyek állapota együtt változik a megalapozó projekttel. Az utalvány összegét le kell fedni a függő projektekkel.

 

 

Az ábrán jól látható, hogy a létrejövő besorolt projekteknek kettős kapcsolatrendszere van:

Benne vannak a projektek hierarchikus rendszerében
Megjelennek az utalvány alapprojektek és a normál projektek alkotta hálós rendszerben.

 

A fent vázolt rendszer legfontosabb tulajdonságai:

1.Az utalványrendelet önálló entitás.
2.Külön szemlélhető a tervezés és a pénzügyi ügyintézés – amellett, hogy az összefüggésük pontosan számon