Utalványozás

Első  Előző  Következő
Az utalványozás a kötelezettségvállalás alapján beszerzett termékhez, vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség (kiadás) teljesítésének, a bevétel beszedésének, vagy elszámolásának elrendelése.

 

Az utalványozás kiterjed minden, a költségvetési szervnél történő pénzmozgással járó tevékenységre.

Az utalványozással és az ellenjegyző aláírásával válik az utalvány kifizetést elrendelő okmánnyá.

A külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon fel kell tüntetni

a rendelkezőnek és a rendelkezést végrehajtónak a megnevezését,
az „utalvány” szót,
a költségvetési évet,
a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlaszámát,
a fizetés időpontját, módját és összegét,
a megterhelendő, jóváírandó bankszámla számát és megnevezését,
a keltezést, valamint az utalványozó és ellenjegyző aláírását,
a kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vétel sorszámát.

Nem kell tételesen utalványozni a termékértékesítésből, szolgáltatásból – számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, átutalási postautalvány alapján – befolyó bevétel beszedését.