Keresés - Kérdőív

Első  Előző  Következő
A kérdőív a kötelezettségvállalás nyilvántartást az ismert intelligens táblázat felületen mutatja be, amelynek eszközeivel hatékony tartalom szerinti keresés valósítható meg [Solidus Keretmodul Szervezeti modell Felhasználói leírás, 10. fejezet.]

A kérdőív működésének részletes leírása megtalálható a hivatkozott dokumentációban. Itt emlékeztetőül összefoglaljuk a kérdőíven megtalálható eszközöket:

Oszlop kiválasztott értéke szerinti szűkítés
Szűkítés a QBE feltétel sor alapján
Szűkítés explicit feltétel alapján.

 

 

Oszlop kiválasztott értéke szerinti keresés

Igen hatékony keresési eszköz, elsősorban akkor ha az oszlopban kis számú különböző érték van. A következőképpen működik:

1.Fókuszáljon az egérrel az oszlop fejlécre (helyezze az egér kurzort az oszlop fejléc fölé). Erre megjelenik az oszlop fejléc jobb oldalán egy lefelé mutató nyíl – amennyiben ezt a keresési műveletet a Solidus az adott oszlopra egyáltalán engedélyezi.
2.Kattintson az egérrel a lefelé mutató nyílra,  amire megjelenik az oszlopban előforduló értékek listája.
3.Egér kattintással válassza ki a kívánt értéket, mire a kérdőíven csak azok a sorok jelennek meg, hol az adott oszlopban a kiválasztott érték szerepel.

 

 

Az így megfogalmazott keresési feltétel törölheti, ha az oszlop-értékek legördítését követően az első („Az összes”) sorra kattint az egérrel.

QBE sor alapján történő keresés

A táblázat látható tartalmát szűkíthetjük a közismert Tartalom Szerinti Keresés (Query By Example) módszerrel. A keresett tartalmat a megfelelő oszlop fölé (a fejléc alatt közvetlenül) egyszerűen be kell írni.

A szövegoszlopoknál a keresési feltétel a tartalom elejére vonatkozik, tehát ha i számú karaktert írunk be, akkor a táblázatnak azon sorait kapjuk eredményül, amelyben az első i karakter megegyezik a beírt mintával.
Nem szövegoszlopoknál a minta és az eredménysorok tartalmának egyeznie kell az oszlopra nézve.
Ha több oszlopra adunk meg mintát, akkor az eredmény az egyes oszlopok szerinti keresések közös része (metszete) lesz.

A szöveg összehasonlítása kis-nagybetü érzékeny!

 

Szöveges mezőkben nemcsak a vázolt – mező eleje szerinti – keresés valósítható meg, hanem úgynevezett makró is alkalmazható:

A makróban (mintában) szerepelhetnek a keresett szöveg elemei és speciális jelentésű karakterek egyaránt. A speciális karakterek jelentése:

"_":        Pontosan egy tetszőleges karakter.
"%":        Bármilyen hosszúságú karakterfüzér, beleértve az üres füzért is.

 

Egy sorban az oszlopnak megfelelő cella (tárgymező) akkor illeszkedik a mintára,

ha a mintában balról jobbra haladva a nem "_"  vagy  "%" karakterek helyén a tárgymezőben pontosan ugyanaz a karakter áll,
a "_"-ok helyén egy tetszőleges karakter áll, és
a "%"-ok helyén tetszőlegesen hosszú karakterfüzér áll vagy nincs semmi (az üres karakterfüzér).

Például az Alma illeszkedik az _lm% mintára, vagy az A%_ mintára minden olyan szöveg illeszkedik, amely A-val kezdődik és az A-t legalább egy tetszőleges karakter követi.

A „Fodor László” tartalmú tárgymező például illeszkedik a „Fod%Lá%”.

Szűkítés explicit feltétel alapján

Kattintson a „Testreszabás” nyomógombra, vagy a táblázat navigátoron (vagy máshol) látható "szűrő" ikonra. Megjelenik egy dialógus ablak, amelyben megszerkesztheti a keresés alapjául szolgáló logikai feltételt.

 

 

Az explicit keresési feltételeket elsősorban azok használhatják hatékonyan, akik járatosak az adatbázis kezelők területén (SQL). Némi bátorsággal, fantáziával és kitartással bárki használható lekérdezéseket fogalmazhat meg.