Kötelezettségvállalás meghatározó adatok

Első  Előző  Következő
A nyilvántartás struktúrában a kötelezettségvállalásoknak egyrészt nem jelenik meg az összes jellemzője, másrészt a megjelenő jellemzők nem módosíthatók. Az összes  jellemző megjelenítéséhez és módosításához a menüszalagról  aktiválható a DEF szerkesztő ablak.

 

 

Kód (Kötelezettségvállalás= projekt azonosító

Hagyományosan sorszámot szoktak használni. A Solidusban, tekintettel a hierarchikus struktúrára, célszerűen egy struktúrált kódszót (nem szívesen kódszámot) lehetne használni.

A kódok választása teljese önkényes!

A Solidus-ban a kóddal történő azonosítás tulajdonképpen fölösleges, hiszen a Solidus a keresésre (intelligens táblázat) és az adatok célszerű struktúrában történő bemutatására (hierarchikus elrendezés) alapul.

Név

A kötelezettségvállalás neve. Keresésnél fontos tényező, önkényesen adható.

Meghatározás

Rövid szöveges leírás, amely tartalmazhatjal a projektet jellemző kulcsszavakat. Szerepét úgy kell elképzelni, mint a könyvtárakban a kompendiumot (resume). Tartalmát a mezőben egy piktogramm jelképezi. Egy legördíthető dialógus ablakon szerkeszthető, illetve olvasható el (Lásd az ábrán).

Folyamatos

Ha be van jelölve, akkor a projekt nem egy egyszeri tevékenységet ír le, hanem egy időben elhúzódó folyamatos, vagy periódikus történés.

Teljesítés kezdet, Teljesítés vég

A projekt időbeli kerete. Ha a projekt folyamatos, és [kezdet,vég] nincsenek megadva, akkor az időbeli keret automatikusan a tárgyév.

Időszak

A tevékenység periódusa {hetente,  havonta, naponta, negyedévente, félévente, évente}. Legördíthető értékkészletből választható ki.

Összeg

Ha a projekt nem időszakos vagy folyamatos, akkor a Kezdet/Esedékesség „Esedékesség” jelentésű. Az összeg ilyenkor az adott időpontban valószínűsíthető kiadást (vagy bevételt) jelent.
Ha a projekt folyamatos, az összeg a megadott időintervallumban felmerülő kiadás (vagy bevétel) – nincs értékelhető információ arról, hogy pontosan mikor. (bár egy folyamatos projekttervnek is lehetnek részhatáridői).
Ha a projekt időszakos, akkor az összeg periódikusan jelentkező kötelezettségvállalást jelent, és összhangban kell lennie az időszaki összeggel.

Időszakos összeg

Az időszakban megadott periódussal (például havonta) jelentkező összeg (kötelezettség).

Megjegyzés: Kétféle összeg létezik: A projekt-be beírt összeg, és az alprojektek alapján halmozott összeg. A kettő nem feltétlenül egyezik meg. – Az alprojektek rendszerét úgy célszerű kialakítani, hogy teljesen lefedjék a projektek összegét.

Helyes kialakításnál a kétféle összeg kimutatja a tervezés hiányosságait, illetve az előirányzat túllépéseket.

Állapot

A projekt állapota egy külön erre a célra szolgáló űrlapon (Lásd az ábrát.) változtatható meg, a kötelezettségvállalások folyamatábrájának figyelembevételével.

A nyomógombbal behívható az állapotváltozás rögzítését szolgáló űrlap.

Állapot

A kötelezettségvállalás pillanatnyi állapota.

 

Műveletek

Az adott állapotban végezhető műveletek táblázata.

 

Műveleti operátor

Az adott műveletet (például ellenjegyzést) végző személy. Alapértelmezett értéke a bejelentkezett felhasználó.

Szakfeladat

A projektekben megjelölhető, hogy mely szakfeladatra irányul. Egyetlen szakfeladat adható meg!  Ha egy projekt hozzá lett rendelve egy szakfeladathoz, akkor a hozzátartozó alprojekteket is kötelezően ahhoz a szakfeladathoz kell rendelni.  Ebből következik, hogy ha egy projekt nincs szakfeladathoz rendelve, akkor csak olyan felettesei lehetnek a projekt hierarchiában, amelyek szintén nincsenek szakfeladathoz rendelve.  

A szakfeladat a könyvelésnél is használt szakfeladat tárból (értékkészletből) választható.

Feljegyzések

Jelölt állapota azt mutatja, hogy a kötelezettségvállaláshoz tartozik megjegyzés.