Kötelezettségvállalás csatolt bizonylatai

Első  Előző  Következő
A kötelezettségvállalásokhoz csatolhatók az érintett gazdasági események bizonylatai.

 

Minden gazdasági műveletről, eseményről bizonylatot kell kiállítani. A könyvvezetés a számviteli bizonylatokon alapul, amelyeket a gazdasági esemény számviteli nyilvántartására készítettek.

 

A bizonylat a gazdasági eseményről készített hiteles okmány. Célja a könyvelési munkához szükséges adatok biztosítása. A könyvelési munka alapszabálya: könyvelni csak bizonylat alapján szabad. A bizonylatoknak teljesíteniük kell az előírt tartalmi és formai követelményeket:

Tartalmi követelmények: a gazdasági esemény rövid, tömör, de egyértelmű megfogalmazása.
Formai követelmények: megnevezés, sorszám(bizonylatszám), kelet, kiállító szervezet vagy cégszerű aláírás.

A Solidus-ba a bizonylatokat kötelezően típusokba (fajtákba)  kell sorolni. Az alkalmazható bizonylat fajtákat háttér információként előzetesen definiálni kell a Bizonylat fajták nyilvántartásban [Solidus könyvelési modul].  

 

 

 

A könyvelés (számviteli események) a bizonylatok alapján történik. Célszerű tehát a bizonylatokhoz egyrészt bemutatni a kapcsolódó könyvelési eseményeket, másrészt lehetővé tenni a kontírozást (könyvelést)

 

Bizonylat

Bizonylat fajta

A nyilvántartásba vett bizonylat típusok közül lehet választani.

Bizonylat szám

Vagy szerepel az eredeti bizonylaton, vagy az operátor valamilyen konvenció (például a számlarend) alapján képezi.

Bizonylat kelt

A bizonylat kiállításának dátuma.

Teljesítés időpontja

A szolgáltatás teljesítésének időpontja

Határidő

Fizetési határidő.

Összeg

A bizonylaton szereplő összeg.

Szerepkör, Partner

A bizonylaton szereplő partner  (például: Szállító, Gipsz Jakab).

 

Fontos tényező!

A könyvelésnél a bizonylattal kapcsolatban egyetlen dátum szerepelt, itt pedig három. Miért van ez?

Az államigazgatásban pénzforgalmi szemlélettel könyvelnek. Ez többek között például azt jelenti, hogy egy számlát akkor könyvelnek, amikor kifizették. Az összes többi dátum akkor már irreleváns. A könyveléskor nyilvántartásba vett bizonylat nyilvánvalóan alkalmatlan bármilyen operatív ügyintézésre, hiszen ekkor vele kapcsolatban már minden esemény múltidejű!

A kötelezettségvállalással kapcsolatos ügyintézés (Igazolás, utalványozás, …) számára a gazdasági eseménnyel kapcsolatban további időpontok szükségesek (Teljesítés ideje, Kiállítás dátuma, Fizetési határidő).

 

Számviteli esemény (könyvelés)

 

Egy bizonylat több számviteli (könyvelési) esemény alapjául szolgálhat. Lássunk egy példát:

1.Érkezik valamilyen áru (például egy számítógép) egy számlamásolattal kísérve. Az áruátvételt követően rákönyvelik a készletre.
2.Beérkezik a hivatalos számla. Rákönyvelik a szállító folyószámlára.
3.A számla kifizetésekor ellenkező oldalra rákönyvelik a szállító folyószámlára, és a bankra.

A könyvelési esemény jellemzői egyrészt esszenciálisak (mint például a dátum), másrészt a könyvelési kód alapján történő kontírozást támogatják  

 

Dátum

A számviteli esemény dátuma. Nem feltétlenül szerepel a bizonylaton. A számla kiegyenlítésének dátuma például biztos, hogy nem szerepel a bizonylaton.

Könyvelési kód

A bizonylat kontírozására vonatkozó előírás. [Solidus Könyvelés Felhasználói leírás 3.3.1].

Mozgásirány

A könyvelési oldal [Tartozik, Követel].

ÁFA kategória

Ha egy könyvelési tételben ÁFA kódot kell megadni, az itt kiválasztott érték lesz alapértelmezett.

Figyelem! A könyvelési tételek kitöltésénél mindig gondosan ellenőrizni kell, hogy az alapértelmezett érték megfelelő-e.

Szakfeladat

A számviteli eseményhez kapcsolódó szakfeladat. Akkor kell megadni, ha a teljes bizonylat összeg egyetlen szakfeladatra fordítódik. A kontírozásban minden tételnél alapértelmezett lesz az itt megadott szakfeladat - cask akkor, ha a tételeket a könyvelési kódalapján hozzuk létre.

 

Könyvelési tételek