Objektum osztályok

Első  Előző  Következő

Az objektumok osztályokba (halmazokba)sorolhatók.  Egy objektum osztály elemei (az objektumok)

1.Ugyanazon tulajdonságokkal írhatók le
2.Hasonlóak

Nem elegendő tehát a meghatározáshoz az azonos tulajdonsághalmaz. Például a {Név,Születési év}tulajdonsághalmazzal leírhatunk kutyákat és embereket egyaránt. Az azonos osztályba tartozáshoz szükséges, hogy az objektumok azonos fogalomkörbe (természetes osztályba)tartozzanak: hasonlóak legyenek.  

 

Formailag objektum osztályt  alkotnak azok az objektumok, amelyeknek attribútumai egy meghatározott A ={Di}értékkészlet attribútum típus)halmazból valók.

Az objektum osztályokra alkalmazható a halmazelmélet alaptétele (meghatározottsági axióma): Egy objektumról mindig eldönthető, hogy hozzátartozik e egy objektum osztályhoz vagy nem. Másképpen az objektum osztályokat a hozzájuk tartozó objektumok határozzák meg.

 

Az objektum osztályok származtatása

Ha egy létező objektum osztály meghatározásához hozzáadunk egy új jellemzőt, egy új objektum osztályt kapunk. Az új osztály objektumai természetesen elemei az eredeti osztálynak is. Származtassuk a fenti módon az osztályokat egy olyan ős-osztályból, amelynek nincs jellemzője (a jellemzőinek halmaza az üres halmaz). Ilyen módon a származtatás mentén az objektum osztályok fa struktúrába rendezhetők.  

Az objektum osztályok meghatározásai (objektum leírások)tehát  egymásból származtathatók, fokozatosan finomítva az objektumok leírását.

Legyen a P objektumosztály az Ap attribútum típus halmazzal a származtatás kiinduló(ős)típusa.

A származtatás művelete (az S = G(P) generátorfüggvény) létrehozza az S (utód) objektum típust egy  az Ap attribútum típus halmazzal pontosan megegyező As attribútum  típus halmazzal. Közvetlenül a származtatás után tehát a P és az S objektumosztályok ugyanolyan objektumokat írnak le.

Az S objektumtípus egy D  attribútum típus hozzáadásával tehető a P-től különbözővé.