Objektum orientált adatbázis

Első  Előző  Következő

Egy objektumorientált adatbázis  a valós világot modellezi objektumok segítségével, amelyek valamilyen fajta észlelhető egyedek. Például tekinthetjük objektumoknak az embereket, a bankszámlákat, az épületeket, stb.

 

Az információs rendszer kialakítása során az objektumokat hasonló tulajdonságaik alapján osztályokba soroljuk az alábbi  szempontok szerint.

Egy osztály objektumai által reprezentált valós fogalmaknak hasonlóaknak kell lenniük. Például egy osztályba tartoznak egy bank ügyfelei, egy másikba a bank által vezetett számlák. Nem lenne értelme, hogy egy osztályba tartozzanak az ügyfelek és a számlák, mert nagyon kevés vagy inkább semmi közös sincs bennük, és lényegesen különböző a szerepük a banki világban.
Egy osztályban az objektumoknak azonosak a tulajdonságai.

 

Az objektumok tulajdonságait a jellemzői (tulajdonságai)határozzák meg. A jellemzők lehetnek

Attribútumok, amelyeknél a tulajdonságértékek atomi típusokból (egész szám, karakterfüzér, dátum, dokumentum ...) kerülnek ki.
Kapcsolatok, amelyeknél a tulajdonságértékek valamely osztály objektumaira való hivatkozások.

A hagyományos alkalmazásokban használt eszközök (file-ok rögzített rekordokkal, adatbázis táblák eleve meghatározott oszlopokkal)nem teszik lehetővé az alkalmazásban érintett, a legtöbbször sokféle objektum valósághű leírását. Ezzel szemben az objektum orientált megközelítés lehetővé teszi, hogy az alkalmazás a valóságot a kívánt pontossággal mélységben)modellezze.

 

A Solidus dinamikus, a pillanatnyi szükségletekhez folyamatosan idomítható, objektum orientált adatkezelési rendszert kínál, amelyben:

Új objektum osztályok (objektum típusok)vezethetők be.
A meglevő objektumok leírása bármikor bővíthető új jellemzők (attribútumok) csatolásával.
A jellemzők értékei keletkezhetnek adatbevitellel vagy más (akár idegen objektumhoz csatolt)jellemzők értékeiből  történő kiszámítással.
Az objektumok között viszonyok(relációk)határozhatók meg. Például egy pavilon egy meghatározott gazdasági övezethez tartozik.