Az objektumok időbeli viselkedése

Első  Előző  Következő

Az objektumok attribútumai folyamatosan változhatnak. Egy objektum időbeli viselkedése az ai attribútumainak ai (t) időfüggvényeivel jellemezhető. A gyakorlatban az időfüggvények mindig ai[ts] diszkrét idősorok formájában állnak rendelkezésre, ahol a ts értékek diszkrét időpontok.  Az ai[ts] idősorok naplózás eredményeképpen jönnek létre.