DAT objektum csoportok

Első  Előző  Következő

2. szint: Objektum csoportok

 

Kód:
obj_csop
(AN, 2)

Érték
objcsop_megnev
(AN, 80)

AA

Vízszintes és 3D geodéziai alappontok

AB

Magassági geodéziai alappontok

AC

Részletpontok

BA

Közigazgatási egységek

BB

Közigazgatási alegységek

BC

Földrészletek I. (közterületi)

BD

Földrészletek II. (nem közterületi)

BE

Alrészletek és művelési ágak

BF

Termőföld‑minőségi osztályok

BG

Egyéb önálló ingatlanok (EÖI)

CA

Épületek (a D, E és F objektumosztályba sorolhatók is)

CB

Épületek tartozékai (CA objektumféleségek  tartozékai)

CC

Kerítések, támfalak, földművek (a D, E és F objektum-
osztályba sorolhatók is)

CD

Tereptárgyak, egyedi építmények

CE

Köztéri szobrok, emlékművek, emlékhelyek

DA

Közlekedési létesítmények azonosítópontjai

DB

Belterületek közlekedési létesítményei

DC

Külterületek közlekedési létesítményei

DD

Vasutak és más kötöttpályás közlekedési létesítmények

DE

Légiforgalmi létesítmények

DF

Közlekedés műtárgyai (I.)

DG

Közlekedés műtárgyai (II.)

EA

Távvezetékek, függőpályák tengelyvonalai

EB

Távvezetékek, függőpályák műtárgyai

FA

Folyóvizek és állóvizek

FB

Vízi közművek

FC

Vízügyi műtárgyak

GA

Szintvonalak

GB

Domborzati alakzatok

GC

Digitális domborzatmodell

HA

Felmérési munkaterületek

HB

DAT adatbázis kezelési egységek

HC

Térség jellegű területek

IA

EOV rendszerbe transzformált raszteres állományok

IB

EOV rendszerbe transzformálható raszteres állományok

IC

Egyéb, nem transzformálandó raszteres állományok