DAT objektum féleségek

Első  Előző  Következő

3. szint: Objektum féleségek

 

Kód:
obj_fels
(AN,  4)

Érték
objfels_megnev
(AN, 120)

alapad_jell
(N, 1)

obj_kiterj
(N, 1)

AA01

GPS alappont

1

1

AA02

Felsőrendű vízszintes alappont

1

1

AA03

Negyedrendű vízszintes alappont

1

1

AA04

Ötödrendű vízszintes alappont

1

1

AA05

Állandósított felmérési alappont

1

1

AB01

Geodéziai gravimetriai alappont

1

1

AB02

Magassági főalappont

1

1

AB03

Kéregmozgási magassági alappont

1

1

AB04

I. rendű magassági alappont

1

1

AB05

II. rendű magassági alappont

1

1

AB06

III. rendű magassági alappont

1

1

AB07

IV. rendű magassági alappont

1

1

AC01

Elsőrendű részletpont

1

1

AC02

Másodrendű részletpont

1

1

AC03

Harmadrendű részletpont (ha állami alapadat részletpontja)

1

1

AC04

Negyedrendű részletpont (ha állami alapadat részletpontja)

1

1

AC05

Harmadrendű részletpont (ha alapadat részletpontja)

2

1

AC06

Negyedrendű részletpont (ha alapadat részletpontja)

2

1

AC07

Ötödrendű részletpontok

2

1

AC08

Elsőrendű magassági részletpont

2

1

AC09

Másodrendű magassági részletpont

2

1

AC10

Harmadrendű magassági részletpont

2

1

BA01

Állam

1

3

BA02

Megye

1

3

BA03

Földhivatali körzet (csak földügyi igazgatás)

1

3

BA04

Település, fővárosi kerület

1

3

BB01

Fekvés

1

3

BB02

Városi kerület (nem fővárosi)

1

3

BB03

Településrész

1

3

BB04

Dűlő

1

3

BB05

Tömb

1

3

BC01

Belterületi közterület földrészlet (BC03‑BC08 kivételével)

1

3

BC02

Külterületi közterület földrészlet (BC03‑BC08 kivételével)

1

3

BC03

Külön kiemelve: Közút földrészlet

1

3

BC04

Vasút földrészlet

1

3

BC05

Dűlőút földrészlet

1

3

BC06

Közmű földrészlet

1

3

BC07

Közcélú vízfelület földrészlet

1

3

BC08

Temető földrészlet

1

3

BD01

Belterületi nem közterület földrészlet

1

3

BD02

Külterületi nem közterület földrészlet

1

3

BE01

Alrészlet

1

3

BE02

Művelési ág

1

3

BE03

Alrészlet, szabvány alatti területű

1

3

BE04

Művelési ág, szabvány alatti területű

1

3

BF01

Termőföld‑minőségi osztály szerinti terület

2

3

BF02

Termőföld‑minőségi osztály szerinti terület, szabvány alatti

2

3

BG01

EÖI épület

1

3

BG02

EÖI öröklakás társasházban

1

3

BG03

EÖI szövetkezeti lakás szövetkezeti házban

1

3

BG04

EÖI házakban külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiség

1

3

BG05

Közterületről nyíló pince (föld alatti raktár, garázs, barlang)

1

3

CA01

Lakóépület

1

3

CA02

Üdülőépület

1

3

CA03

Intézményi épület

1

3

CA04

Üzemi épület

1

3

CA05

Melléképület (12 m2‑nél nagyobb területű)

1

3

CA06

Gazdasági épület

1

3

CA07

Vegyes funkciójú épület

1

3

CA08

Rendezetlen funkciójú épület

1

3

CB01

Közterületről nyíló pince bejárati ajtaja

1

3

CB02

Épület tartópillére

1

3

CB03

Épülethez tartozó lépcső: építészetileg meghatározó

1

3

CB04

építészetileg nem meghatározó

2

3

CB05

Terasz

2

3

CB06

Rámpa

2

3

CB07

Ereszvonal

2

2

CC01

Állandó jellegű, épített kerítés: szabatos elhatárolással bemért

1

2

CC02

azonosítással bemért

2

2

CC03

Falazott kerítéslábazat

2

3

CC04

Szabadon álló fal

2

3

CC05

Földmunkával létesített építmény

2

3

CC06

Támfal

2

3

CD01

Toronyszerű építmény (kémény, kilátó, stb.): pontszerű

2

1

CD02

felületszerű

2

3

CD03

Szélenergiát hasznosító építmény: pontszerű

2

1

CD04

felületszerű

2

3

CD05

Napenergiát hasznosító építmény

2

3

CD06

Szakrális jellegű tereptárgy: pontszerű

2

1

CD07

felületszerű

2

3

CD08

Egyedülálló fa (pl. képesfa, védett fa)

2

1

CD09

Egyedülálló temetkezési hely (sír, kripta, stb.)

2

3

CD10

Dögkút, dögtér

2

3

CD11

Akna

2

3

CD12

Táró (vízszintes, lejtős) bejárata

2

2

CD13

Épülethez nem tartozó pince lejárati lépcsője

2

3

CD14

Épülethez nem tartozó pince bejárata

2

2

CE01

Köztéri szobor, díszkút és egyéb alkotás: pontszerű

2

1

CE02

felületszerű

2

3

CE03

Emlékmű: pontszerű

2

1

CE04

felületszerű

2

3

CE05

Történelmi emlék építmény

2

3

CE06

Történelmi emlék rom

2

3

DA01

Közúti azonosítópont

2

1

DA02

Más közlekedési szakterület azonosítópontja

2

1

DB01

Burkolt út (kiépített)

2

3

DB02

Talajút (kiépítetlen)

2

3

DB03

Kerékpárút (sáv)

2

3

DB04

Gyalogos kerékpárút

2

3

DB05

Önálló gyalogút

2

3

DB06

Járda

2

3

DB07

Járdasziget

2

3

DB08

Padka

2

3

DB09

Árok

2

3

DB10

Közterületi lépcső

2

3

DB11

Felüljáró passzázs

1

3

DB12

Épületen áthaladó passzázs, árkád

1

3

DB13

Földszinti átjáró

1

3

DB14

Föld alatti passzázs

1

3

DB15

Komplejáró, kompkikötő

2

3

DB16

Közterületi süllyesztett tér

2

3

DB17

Közterületi parkolótér

2

3

DB18

Közterületi süllyesztett parkoló

2

3

DB19

Tömegközlekedési megálló területe

2

3

DB20

Tömegközlekedési végállomás üzemi területe

2

3

DB21

Üzemanyagtöltő állomás üzemi területe

2

3

DC01

Autópálya (burkolat)

2

3

DC02

Autóút (burkolat)

2

3

DC03

Elsőrendű főút (burkolat)

2

3

DC04

Másodrendű főút (burkolat)

2

3

DC05

Mellékút, kiépített

2

3

DC06

Mellékút, kiépítetlen (pl. talajút, dűlőút)

2

3

DC07

Magánút

2

3

DC08

Kerékpárút (sáv)

2

3

DC09

Járda

2

3

DC10

Padka

2

3

DC11

Árok

2

3

DC12

Autópálya elválasztósáv

2

3

DC13

Komplejáró, kompkikötő

2

3

DC14

Parkoló (levezető úttal)

2

3

DC15

Megállóhely területe

2

3

DC16

Üzemanyagtöltő állomás üzemi területe

2

3

DD01

Vasút (tengelyvonal)

2

2

DD02

Villamosított vasút (tengelyvonal)

2

2

DD03

Közúti villamos (tengelyvonal)

2

2

DD04

Metró (tengelyvonal)

2

2

DD05

HÉV (tengelyvonal)

2

2

DD06

Ipari, erdei vasút (tengelyvonal)

2

2

DD07

Sikló (tengelyvonal)

2

2

DD08

Fogaskerekű vasút (tengelyvonal)

2

2

DD09

Kötélpálya (közlekedési célú)

2

2

DD10

Libegő

2

2

DD11

Állomás üzemi területe

2

3

DE01

Repülőtér

2

3

DE02

Fel‑ és leszállópályák felülete

2

3

DE03

Repülőtéri személy‑ és gépkocsi közlekedés felülete

2

3

DE04

Repülőgép parkolók felülete

2

3

DE05

Repülőtéri üzemanyag tároló

2

3

DF01

Híd

1

3

DF02

Felüljáró

1

3

DF03

Áteresz tengelyvonala

2

2

DF04

Aluljáró

1

3

DF05

Alagút

1

3

DG01

Közvilágítási oszlop

2

1

DG02

Segélykérő telefonállomás

2

1

DG03

Jelző‑ és biztonsági berendezés

2

1

DG04

Környezetvédelmi műtárgy: zajvédőfal

2

2

DG05

zajvédő sáv

2

3

DG06

átjáró (gyalogos, vad, kétéltű)

2

3

DG07

Kilométer kő, kilométer tábla

2

1

DG08

Hektométer kő, hektométer tábla

2

1

DG09

Töltésláb vonala

2

2

DG10

Bevágás vonala

2

2

EA01

Elektromos távvezeték

2

2

EA02

Drótkötélpálya

2

2

EA03

Egyéb függőpálya

2

2

EA04

Távhővezeték

2

2

EA05

Olajvezeték

2

2

EA06

Gázvezeték

2

2

EA07

Távközlési hálózat

2

2

EB01

Távvezetékek és függőpályák tartója

2

3

EB02

Olajtermelő kút

2

3

EB03

Gáztermelő kút

2

3

EB04

Olajtartály

2

3

EB05

Gáztartály

2

3

EB06

Vezetékes távközlési létesítmény (pl. elosztó): pontszerű

2

1

EB07

felületszerű

2

3

EB08

Vezeték nélküli, telepített "pontszerű" távközlési létesít-
mény (antenna, kiszolgáló létesítmény): pontszerű

 
2

 
1

EB09

felületszerű

2

3

EB10

Transzformátor állomás

2

3

EB11

Egyéb elosztóhely, szakági műtárgy: pontszerű

2

1

EB12

vonalszerű

2

2

EB13

felületszerű

2

3

FA01

Folyóvíz

2

3

FA02

Vízrendezési csatorna

2

3

FA03

Mezőgazdasági vízellátó csatorna

2

3

FA04

Árvízi levezető csatorna

2

3

FA05

Állóvíz

2

3

FB01

Felszíni vízkivételi mű

2

3

FB02

Felszín alatti vízbeszerzési objektum

2

3

FB03

Ivóvízvezeték

2

2

FB04

Ivóvízvezeték osztópont

2

1

FB05

Tűzcsap

2

1

FB06

Szennyvízvezeték

2

2

FB07

Szennyvízcsatorna

2

3

FB08

Szennyvízcsatorna aknája

2

1

FB09

Szennyvíztisztító telep

2

3

FB10

Egyéb vízi közmű: pontszerű

2

1

FB11

vonalszerű

2

2

FB12

felületszerű

2

3

FC01

Kikötő szárazföldi területe

2

3

FC02

Kompjárat vonala

2

2

FC03

Zsilip

2

3

FC04

Móló, partvédmű, sarkantyú

2

3

FC05

Duzzasztó

2

3

FC06

Vízierőmű

2

3

FC07

Víztorony, hidroglóbusz

2

3

FC08

Árvédelmi töltés

2

3

FC09

Forrás

2

1

FC10

Víznyerőhely (kút)

2

3

FC11

Folyókilométer tábla

2

1

FC12

Egyéb vízügyi műtárgy: pontszerű

2

1

FC13

vonalszerű

2

2

FC14

felületszerű

2

3

GA01

Főszintvonal

2

2

GA02

Alapszintvonal

2

2

GA03

Felező szintvonal

2

2

GA04

Eséstüske

2

2

GA05

Kótált pont

2

1

GB01

Gödör

2

3

GB02

Halom, halomsír

2

3

GB03

Karsztlyuk

2

1

GB04

Barlang bejárata

2

2

GB05

Horhos, vízmosás

2

2

GB06

Szakadás, tereplécső, suvadás

2

2

GB07

Homok omladék

2

3

GB08

Szikla, szakadék

2

3

GC01

Blokk (rácspontokban mátrixszerűen rendezett magasságok

2

4

HA01

Új felmérés munkaterülete

1

3

HA02

Térképfelújítási munkaterület

1

3

HA03

Digitális átalakítás munkaterülete

1

3

HA04

Változásvezetési munkaterület

1

3

HA05

Földhivatali hatáskörben végzett hibajavítás munkaterülete

1

3

HB01

Településszintű DAT adatbázis kezelési egység

1

3

HB02

Körzeti földhivatal szintű DAT adatbázis kezelési egység

2

3

HB03

Megyei földhivatal szintű DAT adatbázis kezelési egység

2

3

HB04

Országos szintű DAT adatbázis kezelési egység

2

3

HC01

Településrendezési tervezési határ (övezet)

2

3

HC02

Területfelhasználási övezet

2

3

HC03

Építési tilalmi terület

2

3

HC04

Természetvédelmi terület

2

3

HC05

Nemzeti park területe

2

3

HC06

Árvízvédelmi öblözet területe

2

3

HC07

Régészeti feltárás területe

2

3

HC08

Geológiai feltárás területe

2

3

HC09

Külszíni fejtés területe

2

3

HC10

Meddőhányó területe

2

3

HC11

Bányatelek

2

3

HC12

Egyéb  jellegű védterület

2

3

HC13

Postai körzet területe

2

3

HC14

Műemléki terület

2

3

IA01

Szkennelt földmérési alaptérképek raszteres állományai

3

4

IA02

Fekete/fehér ortofotók raszteres állományai

3

4

IA03

Színes ortofotók raszteres állományai

3

4

IB01

Szkennelt áttekintő térképek raszteres állományai

3

4

IB02

Fekete/fehér légi fényképek raszteres állományai

3

4

IB03

Színes légi fényképek raszteres állományai

3

4

IB04

Űrfelvételek raszteres állományai

3

4

IC01

Szkennelt vázlatok és vázrajzok raszteres állományai

3

4

IC02

Szkennelt helyszínrajzok raszteres állományai

3

4

IC03

Lokális jellegű felvételek (pl. épületfotók) raszteres állományai

3

4