Szervezeti modell

Első  Előző  Következő
A napi ügyintézés folyamatában az „Intézmény” (vagy másképpen „A szervezet”) különböző személyekkel és szervezetekkel kerül kapcsolatba, akik/amik az ügyintézés folyamatának résztvevői.

 

Hagyományosan az ügyintézés különböző szegmenseire (Iktatás, Könyvelés, Számlázás, stb.) független programokat használnak. Minden programnak van természetesen önálló ügyfél nyilvántartása, amelyek függetlenek egymástól. Egy ügyfél – legyen Partner János – attól függően, hogy az ügyintézés mely szegmenseivel – milyen szerepben – találkozott az ügyviteli folyamat résztvevőjeként, több program adatbázisában is szerepelhet:

Az iktatóban például Partner János, lakik Kocka utca 13.-ban
Helyiség bérlőként dr Partner János, bérlő a Gömb utca 44-ben.
Még egyszer szerepel az iktatóban (volt közben egy építési ügye, és iktatáskor nem vették észre, hogy már szerepel) mint Partner János, lakik a Piramis utca 31-ben.

 

A Solidus rendszer más úton jár; funkcionális moduljaiban nincs önálló ügyfélnyilvántartás. Egységes partner (résztvevő) nyilvántartást valósít meg, ez a Szervezeti modell. A szervezeti modellben egy adott partner (például Partner János) csak egyszer szerepel.

 

Az ügyintés folyamatában egy résztvevő nem általában Partnerként, hanem adott szerepben fordul elő:

Ha Partner János számlát kap, akkor vevő.
Ha Partner János helyiséget bérel az Intézménytől, akkor helyiségbérlő.
Ha Partner János az Intézmény alkalmazottja, és beléphet a Solidus rendszerbe, akkor felhasználó.

A résztvevők tehát besorolhatók az ügyviteli folyamatokban betöltött szerepeik szerinti halmazokba (szerepkörökbe).

 

Az ügyintézés folyamatában egy adott műveletnek jellemzően több résztvevője van. Résztvevő bármely személy, cég vagy szervezeti egység, aki/ami gazdasági eseményben vagy műveletben érintett.

 

Számlakibocsátásakor az érintett partnerek a következő szerepekben mutatkoznak meg:

A számlakibocsátó Intézmény.
A számla címzettje Vevő.
A szervezeti egység, ami a számlát az intézmény nevében kiállítja.
A felhasználó (ügyintéző), aki a számlát manuálisan kiállítja.
A számla aláírója.  

 

A résztvevőknek számtalan leíró tulajdonsága lehet (Név, Cím, Adószám, stb.). Ezek egy része független az adott műveletben betöltött szerepkörtől, más része kifejezetten a betöltött szerephez tartozik, mint Felhasználó szerepben a bejelentkezési név és a jelszó.

 

A szerepek általában átfedhetik egymást (lehet például egy Felhasználó Vevő is), de előfordulhatnak egymást kizáró szerepek is, pl. egy cég nem lehet egyben személy is.