Partner űrlap

Első  Előző  Következő
A kiválasztott (vagy újonnan létrehozott) partner attribútumainak bevitelére, módosítására szolgál.

 

A partner űrlap többoldalas:

1.Mindig szerepel az Alapinformációk és a Megjegyzés.
2.A Felhasználói információk a Bejelentkezés csak akkor látható, ha a Partner Felhasználó szerepű.
3.A fentieken túlmenően minden szerepre megjelenik egy attribútum oldal.

 

A kívánt attribútum oldal az űrlap alján lévő „fülekre” történő kattintással választható ki.

 

Partner űrlap, alapinformációk

 

Az űrlap feliratainak megfelelően, értelemszerűen töltendők ki. Az összetett jellemzők (Név Cím, Bank) táblázatokban jelennek meg.

Név

Egy partnernek (ha nem természetes személy) különböző nyelveken több neve is lehet. A nyelv egy értékkészletből választható ki (Solidus rendszerinformációk).

Cím

A partnernek több, különböző célra szolgáló címe lehet. A cím típusa egy értékkészletből választható ki (Solidus rendszerinformációk).  „Elsődleges” címet kötelező megadni, mert

az fog szerepelni a kereső dialógus táblázatában, és az fog szerepelni a „hivatalos” küldeményeken (például számlákon).

Bank

A partner ismert bankszámlái.

 

A partner adatai felhasználóként

 

Ezen az űrlap oldalon adható meg a bejelentkezési név és a jelszó.

Nem szerkeszthető formában megjelennek a felhasználó meghatalmazásai:
A szervezeti egységek listája, amelyekhez a felhasználó hozzá van rendelve.
Minden érintett szervezeti egységre nézve a keretében adott jogosultságok.

A partnerhez kapcsolódó feljegyzések

 

Partner személy szerepkörhöz tartozó attribútumai

 

Személyes adatok, amelyekre kivételes esetekben van szükség, például szerződéskötéskor.