Beszámoló űrlap meghatározások

Első  Előző  Következő
A beszámoló űrlapok és a kitöltési útmutatójuk a Pénzügyminisztérium honlapjáról tölthetők le.

 

Beszámoló (mérleg) meghatározások karbantartása

 

A beszámoló űrlap meghatározások nyilvántartása többszintű hierarchikus sémát alkot.

 

A legkülső szint azonosítja a beszámoló űrlapokat.

A beszámoló űrlap neve

A beszámoló jogszabályban meghatározott, vagy a használatban kialakult neve.

Kód

Jellemzően a beszámolókat a PM által közétett sablonok kódszáma szerint is szokták azonosítani (például: 02-es űrlap).

A beszámoló típusa

Az űrlapokat a Solidus-ban szerkezetük alapján be kell sorolni a következő osztályok egyikébe:

Háromoszlopos költségvetési jelentés {Eredeti előirányzat, Előirányzat módosítás, Előirányzat teljesítés}.  Ilyen például a 02-es űrlap.
Szakfeladat analitika.  Ilyen például a 21-es űrlap.
Mérleg. Ilyen például a 01-es űrlap
Egyoszlopos pénzforgalmi jelentés. Ilyen például a 24-s űrlap
Mátrix
Előirányzat egyeztetés. Ilyen például a 23. űrlap.
Egyéb

A besorolás kötelező, az űrlapokat a Solidus a besorolás alapján értékeli ki.

 

A beszámoló űrlap definíciók részletező táblázatai a cellák definíciói és a sablonok.

A cellák definíciója

Sor cím

A sor elnevezése (magyarázata).

Sorszám

A sor logikai sorszáma.

Oszlopszám

A cella soron belüli sorszáma.

Formula típus

Főkönyvi számlák összege,
Sorok összege (saját űrlapon belül),
Más űrlapok sorainak összege.

Formula

A cella értékét kiszámító formula, a formula argumentumai a formula típusnak megfelelő entitások.

Sablonok

Jelenleg a PM  EXCEL sablonjai – ha vannak –, de nem zárható ki, hogy a jövőben más sablon típusok is megjelennek.

 

A Solidus kitölti és megjeleníti az EXCEL sablonokat.

 

Az űrlap szemléletesebb és áttekinthetőbb szerkesztését teszik lehetővé a Jelentés típus nézetek.

Tervezésnél használt formulák

Az űrlap definícióját ahhoz hasonló elrendezésben mutatja be, ahogyan a kitöltött űrlap látható.

 

Beszámoló űrlap definíció tervezési nézet

 

Műveletek az úrlap tervező nézeten

A kiválasztott űrlap oszlop fejlécére történő kattintással felbukkan az űrlapokkal végezhető műveletek menüje.

 

Az űrlap szerkesztés műveletei

 

A tervezési nézeten eszközölt változások csak akkor érvényesülnek, ha alkalmazzuk az „Úrlap meghatározás felírása” menüpontot.

Főkönyvi számlákból álló formulák

A cellákban főkönyvi számlákból szerkesztett aritmetikai kifejezések találhatók. Elsősorban az űrlap definíciók (kereszt) ellenőrzésére használhatók.

 

EXCEL sablonok cellapozíciói

Ha a PM az űrlapot EXCEL sablonként definiálta, az felhasználható nyomtatási sablonként is. Ebben az esetben meg kell adni a táblázat celláinak pozícióit.