Solidus keretrendszer
Solidus általános ismeretek
Felépítés
Futtatási követelmények
Telepítés
Új adatbázis létrehozása
Adatbázis kapcsolat létrehozása
Bejelentkezés
Kijelentkezés
Eszközök
Beállítások
Adatbázis eszközök
Adatbázis mentése fájlba
Adatbázis visszatöltése fájlból
Meta-adatok, Értékkészletek
Kezelési ismeretek
Mottó
Menüszalag
A Solidus menü és a gyorselérésű eszközsáv
Kezdőlap a menüszalagon
Intelligens táblázat
Csoportosító sáv
Oszlop fejléc
QBE feltétel
Keresés vezérlőpanel
Egymásba ágyazott táblázatok
Táblázat adatnavigátor
Megjegyzés szerkesztés
Szervezeti modell
Szervezeti egységek
A Solidus jogosultsági rendszere
A szervezeti egységek jellemzői
Solidus rendszeradminisztrátor
Partnerek
Partner kereső dialógus
Partner űrlap
Objektum bázisú rendszer
Objektum orientált adatbázis
Objektumok
Objektum osztályok
Az objektumok időbeli viselkedése
Attribútumok
Jellemző típusok
Generikus jellemzők
Többértékű jellemzők
Jellemző őstípusok
Egész szám
Valós szám
Logikai érték
Valuta
Karakterfüzér
Dátum-idő
Dátum
Idő
Emékeztető
Kép
Értékkészlet
OLE dokumentum
Mértékegység
Partner szerepkör
Geometriai elem
Geográfiai elem
Kapcsolat - reláció
URL
XML dokumentum
XML-elem
Jellemzők űrlapja
Jellemzők idősorai
Térkép fedvények megjelenítési attribútumai
Az objektum orientált adatbázis vízuális kezelőeszközei
Elrendezés
Dokkolás
Menüszalag
Források, definíciók
Jellemző típus
Objektum osztályok
Objektum űrlap meghatározás
Tematikus térkép
Objektumok
Jellemzők
Jegyzetek
Generikus jellemzők
Munkanapló
Az objektumokhoz tartozó véges állapotú vezérlés
Attribútum idősorok
Az objektum osztályok nyilvántartása
Objektum osztály navigátor
Az objektum osztályok azonosító adatai
Az objektum osztályok attribútumai
Új saját attribútum létrehozása
A generikus attribútumok megjelenítése és szerkesztése
Relációk
A relációk értelmezése
Hierarchid
Az objektum osztályok beviteli űrlapja
A beviteli űrlap tervezése
A beviteli űrlap használata
Jogosultságok
Műveletek
Meghatalmazás típusok
Meghatalmazások
A meghatalmazások kiosztása
Az objektum orientált adatbázis szerkezete, elérési módjai
Objektum osztály nézetek
Objektum osztály táblázatok
Külső adattábla leképezése objektum osztállyá
Lekérdezések
Lekérdezések, mint objektum osztályok
Ad hoc lekérdezések
Geometriai kérdések függvényei
Térindexek
Solidus információs panelek
Objektum navigátor táblázatos elrendezésben
Sorok közti navigáció
Sorok (objektumok) létrehozása és törlése
Az oszlopok láthatósága
A táblázat oszlopainak átrendezése
A táblázat sorainak rendezése egy oszlop tartalma alapján
Szűrés oszlop tartalom alapján
QBE szűrési feltétel
Explicit szűrési feltétel megadása
A sorok csoportosítása
Hierarchid megjelenítése táblázatosan
Emlékező objektum navigátor
Adat export EXCELL táblába.
Objektum navigátor hierarchikus elrendezésben
Térképek
Solidus térkép megjelenítő
Térkép eszközök
Teljes kiterjesztés
Nagyítás
Húzás
Objektum kiválasztás
Objektum szerkesztése
Fedvények
Törlés
Objektum hozzáadás
EOV pozíció
GPS pozíció
A térkép fedvények megjelenítésénekmegadása
Digitális alaptérkép (DAT)
DAT objektum osztályok
DAT objektum csoportok
DAT objektum féleségek
A DAT objektumok attribútumai
A DAT objektumainak meghatározása
Tematikus térképek
Tematikus térképek összeállítása - térkép nyilvántartás
Tematikus térképek betültése
Véges állapotú vezérlés
A véges állapotú rendszerekről általában
Véges állapotú vezérlés szerkesztése
Objektum intéző
Az objektum állapot információi
Szerkesztő és információs panelek
Adat import
Munkafolyamatok
Munkafolyamatok meghatározása
Az eljárások meghatározása
Eljárás példányok
Aritmetikai és logikai kifejezések
Csomóponti feltételek (kérdéses)
A munkafolyamat vezérllés fajtái
Párhuzamos végrehajtás
Szekvenciális végrehajtás
És hasítás
És egyesítés - Szinkronizáslás
Vagy hasítás - feltételes elágazás
Ciklus
Tevékenységek - Eljárás példányok
Munkafolyamat motor
Összetett munkafolyamtok szerkesztése
Attrbútum definíció szerkesztő panel
Az összetett munkafolyamatok összeállításának szempontjai.
Munkaasztal, munkanapló
Munkaasztal hierarchikus nézetben
Munkanapló
Munkafolyamat követés
Táblázatos munkanapló
Munkanapló lekérdezés
Felhasználói kosarak
Objektum osztály elhelyezése egy kosárban
Objektum elhelyezése egy kosárban
Objektum létrehozása egy kosárban
Objektum létrehozása egy kosárban prototípus alapján
Könyvelés
Számlatükör
A számlatükör hierarchikus nézetben
A számlatükör táblázatos nézetben
A főkönyvi számla űrlap
Számla alábontása
A számlatükörben definiált analitikák
Értékkészlet alapú analitikák
Szereplők (partnerek) szerinti analitikák
Háttér meghatározások
Napló (keretbizonylat) fajta
Bizonylat fajta
Operatív mozgásnemek
Explicit operatív mozgásnmek
Vezető számlasor felismerésén alapuló mozgásnemek
Mozgásnemek (események)
Mozgásnem függvények
A mozgásnem függvények értelmezése
A mozgásnemek finomítása
Funkcionális mozgásnem függvény
ÁFA mozgásnem függvény
Események (mozgásnemek) vetülete a funkcionális könyvelésben
Események (mozgásnemek) vetülete az ÁFA könyvelésben
Események (mozgásnemek) zárás vetülete
Könyvelési naplók
Könyvelés (Bizonylat) navigátor
A könyvelés eszközei a menüszalagon
Keretbizonylat (napló)
Keretbizonylat (napló) mezői
Ellenőrző összegek
Az ellenőrző összeg sémák modelljei
Könyvelési esemény
A könyvelési esemény mezői
A bizonylatok mezői
Gazdasági esemény könyvelése
Könyvelés explicit operatív mozgásnem használatával
Könyvelés a Solidus intellisense szolgáltatás alapján
Mozgásnem függvény táblázatok
A mozgásnem függvények használata
Könyvelési tételek
Számlasorok
Kontrolling kódok
Funkcionális könyvelés
Az ÁFA könyvelése
Segítő
Kivonatok
Solidus főkönyvi kivonat lekérdezés
16-oszlopos kivonat
Tankönyvi kivonat
Forgalmi kimutatás
Főkönyvi napló
A főkönyvi napló felépítése
Főkönyvi napló megjelenítő
Beszámolók, Beszámoló űrlapok
Beszámoló űrlap meghatározások
A beszámolók kiértékelése
Solidus Számlázás
A számlázás áttekintése
A számlázás műveletei a Solidus menüben
Tennivalók a számlázás megkezdése előtt
Számlakészítés
Számla alapadatok
Számla tételek
Számlakibocsátó (Szállító)
Számlakönyv navigátor
Számlakönyv szerkesztési műveletek
Cikk nyilvántartás
Cikktörzs
Cikk kiválasztó
Cikkcsoport (Termékcsoport)
Számlakönyv lekérdezések
Projektek, kötelezettségvállalások
Kötelezettségvállalások
Kötelezettségvállalás bevezető
Jogszabályi háttér
Szokásos megközelítés
Solidus megközelítés
A kötelezettségvállalások meghatározása
Kötelezettségvállalás a Solidus menüben
Kötelezettségvállalás nyilvántartás
Kötelezettségvállalás meghatározó adatok
Jegyzet - Feljegyzések
Keresés - Kérdőív
Kötelezettségvállalás előirányzat szerinti spektruma
Kötelezettségvállalás csatolt dokumentumai
Kötelezettségvállalás jellemzői
Kötelezettségvállalás csatolt bizonylatai
Résztvevők
Jogcímek
Kontrolling kódok
Szerződés
Kötelezettségvállalás lekérdezések
Lekérdezések kezdeményezése
Lekérdezés ablak
Kérdőív
Kötelezettségvállalás eredménytáblázat
Kötelezettségvállalások idődiagrammon
Napi kötelezettségvállalás aggregátumok megjelenítése táblázatban
Napi kötelezettségvállalás aggregátumok megjelenítése idődiagrammon
Az idődiagrammok kezelőeszközei
Diagrammok szerkesztése
A lekérdezések öszegképzési szabályai
Kötelezettségvállalás folyamatábra
A véges állalpotú rendszerekről általában
A kötelezettségvállalások állapotai
Tevékenységek
Adatbevitel
Javaslat
Jóváhagyás
Elutasítás
Ellenjegyzés
Ellenjegyzés elutasítása
Szakmai teljesítés igazolása
Érvényesítés
Utalványozás
Utalvány ellenjegyzése
Kivezetés
Az állapotok és a tevékenységek összefüggése
Az állapot átmenet gráf szerkesztése
Műveleti napló
A szerződések nyilvántartása
A szerződés nyilvántartás elrendezése a képernyőn
A szerződések alapadatai
Közterület használati szerződések
Közterület használati szerződések specifikus adatai
Közterület nyilvántartás
Övezeti besorolás
Közterület használat jelleg
Helyiség bérleti szerződések
A helyiség bérleti szerződések specifikus adatai
Helyiség bérleti szerződés toldalék
Helyiség nyilvántartás
Utalványozás
A kötelezettségvállalások és az utalványrendeletek kapcsolata
Utalvány nyilvántartás
Az utalványon végezhető műveletek
Az utalványozás eszközei menüszalagon
Utalvány társított kötelezettségvállalás megjelenítése, szerkesztése
Utalvány alapbizonylat megjelenítése
Bizonylat létrehozása
Alap kötelezettségvállalás létrehozása
Kötelezettségvállalás társítása
Kötelezettségvállalás besorolása
Kötelezettsévállalás kiválasztása társítás vagy besorolás esetén
Utalvány állapota
Műveleti napló
Alap kötelezettségvállalások vetítése valóságos projektekre

©Dimenzió Informatika Kft