- A -

A könyvelés eszközei a menüszalagon

A napló nyilvántartás megnyitása

ÁFA

BIZCSAT

Esemény törlése

FUNKCIONÁLIS

Könyvelés

Mégse

Mentés

Segéd

Törlés

Új

Új napló

Visszavonás

Adatbázis kapcsolat létrehozása

- B -

Bejelentkezés

A bejelentkezés űrlapja

Bejelentkezés a Solidus menüben

Felhasználó

Jelszó

Szervezeti egység

Beszámolók

A beszámolók kiértékelése

Beszámoló űrlap meghatározások

Bizonylat fajta

Bizonylat meghatározás

Partner szerep

- C -

Cikk kiválasztó

Cikk kiválasztó dialógus

Cikk nyilvántartás

Cikkcsoport

ÁFA %

Besorolási szám

Cikkcsoport besorolási szám és ÁFA százalék

Cikkcsoport név

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

Érvénytelen

Mennyiségi egység

Cikktörzs

Áfa

Ár

Ártípus

Besorolási szám

Cikk alapadatok

Cikk leíró adatok

Cikk név

Cikknevek

Cikkszám

Érvényesség kezdet

Érvényesség kezdet, Érvényesség vég

Érvényesség vég

Gyártó

Gyártói cikkszám

Jegyzetek

Kategória

Mennyiségi egység

Nettó ár

Nyelv

Pénznem

Tiltott

- E -

Eszközök

Adatbázis mentése fájlba

Adatbázis visszatöltése fájlból

Beállítások

Meta-adatok, Értékkészletek

- F -

Felépítés

Főkönyvi kivonatok

16-oszlopos kivonat

A keresés vezérlőpanel alkalmazása

A kiválasztott főkönyvi számla Osztályozó kód analitikája

A kivonat táblázat tartalmának szűkítése

A látható oszlopok kiválasztása

A QBE panel alkalmazása

Állandó oszlopok

Egy adott számla forgalma a tárgyidőszakban (főkönyvi karton)

Forgalmi kimutatás

Kivonat táblázat

Kivonat vezérlőpanel

Nevezetes időszakok

Solidus főkönyvi kivonat lekérdezés

Tankönyvi kivonat

Tárgyidőszak

Vezérlőpanel

Főkönyvi napló

A főkönyvi napló felépítése

Főkönyvi napló megjelenítő

Futtatási követelmények

- H -

Háttér meghatározások

Helyiség bérleti szerződés toldalék

Díjmeghatározó tevékenység

Díjszorzó

Fajlagos díj

Helyiség azonosító

Szerződött tevékenységek

Helyiség bérleti szerződések

Helyiség nyilvántartás

A helyiségben folytatható (engedélyezett) tevékenységek

Bejárat szerinti besorolás

Díjszorzó

Elhelyezkedés szerinti besorolás

Emelet-ajtó

Feljegyzések

Házszám

Helyrajzi szám

Helységnév

Irányítószám

Meghatározás

Méret

Területi besorolás

Utcanév

Heyiség bérleti szerződések specifikus adatai

Díjszorzó

Helyiség

Tevékenység

- I -

Intelligens táblázat

Csoportosító sáv

Egymásba ágyazott táblázatok

Keresés vezérlőpanel

Oszlop fejléc

QBE feltétel

Táblázat adatnavigátor

- K -

Keretbizonylat

Keretbizonylat (napló)
Keretbizonylat (napló) mezői
Az ellenőrző összeg sémák modelljei

Állapot, Könyvelés dátuma

Az ellenőrző összeg sémák modelljei

Az ellenőrző összegek elrendezése

Az ellenőrző összegek képzése

Bizonylat dátum

Bizonylatszám

Ellenőrző összegek

Főkönyvi számla

Időszak kezdete, Időszak vége

Jegyzetek

Keretbizonylat (napló) típusa

Keretbizonylat napló mezői

Keretbizonylat fajta

A keretbizonylat fajta neve

Alapértelmezett könyvelési oldal

Jegyzetek

Jellemző bizonylat fajta

Modell

Reprezentatív főkönyvi számla

Kijelentkezés

Könyvelés

Könyvelés navigátor

Könyvelési esemény

A bizonylatok mezői

A könyvelési esemény mezői

A mozgásnem függvények használata

ÁFA

Bizonylat típus

Bizonylatnem

Bizonylatszám

Dátum

Gazdasági esemény könyvelése

Jegyzetek

Kiállítás dátuma, Teljesítés dátuma, Fizetési határidő

Könyvelés Explicit operatív mozgásnem használatával

Könyvelsé a Solidus intellSense szolgáltatása alapján

Mozgásnem

Mozgásnem függvény táblázatok

Összeg

Partner, Partner szerepkör

Szakfeladat

Számla

Könyvelési napló

Könyvelési tételek

Az ÁFA könyvelése

Funkcionális könyvelés

Kontrolling kódok

Osztályozás

Összeg

Résztvevő

Számlasorok

Tartozik, Követel

Kötelezettségvállalás állapot átmenet gráf szerkesztése

Kötelezettségvállalás állapotai és tevékenységei

Kötelezettségvállalás csatolt bizonylatai

ÁFA kategória

Bizonylat fajta

Bizonylat kelt

Bizonylat szám

Dátum

Határidő

Könyvelési kód

Könyvelési tételek

Mozgásirány

Összeg

Szakfeladat

Számviteli esemény

Szerepkör, Partner

Teljesítés időpontja

Kötelezettségvállalás csatolt dokumentumai

Azonosító/Iktatási szám

Dátum

Dokumentum

Dokumentum hivatkozások

Dokumentum típusok

Feljegyzések

Fizikai besorolás

Funkcionális besorolás

Kivonat

Partner szerepkör, Partner

Kötelezettségvállalás előirányzat szerinti spektruma

Előirányzat számla

Központosított, központi projekt

Összeg

Kötelezettségvállalás folyamatábra

Kötelezettségvállalás jegyzetek

Kötelezettségvállalás jellemzői

Kötelezettségvállalás jogcímek

Kötelezettségvállalás kérdőív

Oszlop kiválasztott értéke szerinti keresés

QBE sor alapján történő keresés

Szűkítés explicit feltétel alapján

Kötelezettségvállalás kontrolling kódok

Kötelezettségvállalás lekérdezések

Az idődiagrammok kezelőeszközei

Az idődiagrammok szerkesztése

Eredménytáblázat

Idődiagramm

Kérdőív

Lekérdezés kezdeményezése

Napi aggregátum idődiagramm

Napi aggregátum táblázat

Összegképzési szabályok

Kötelezettségvállalás meghatározó adatok

Állapot

Feljegyzések

Folyamatos

Időszak

Időszakos összeg

Kód (Kötelezettségvállalás= projekt azonosító

Meghatározás

Név

Összeg

Szakfeladat

Teljesítés kezdet

Teljesítés vég

Kötelezettségvállalás műveleti napló

Kötelezettségvállalás nyilvántartás

Kötelezettségvállalás résztvevők

Kötelezettségvállalás szerződés

Kötelezettségvállalások a Solidus menüben

Kötelezettségvállalások állapotai

Kötelezettségvállalások jogszzbályi háttere

Kötelezettségvállalások meghatározása

Kötelezettségvállalások Solidus megközelítése

Kötelezettségvállalások szokásos megközelítése

Kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos tevékenységek

Adatbevitel

Ellenjegyzés

Ellenjegyzés elutasítása

Elutasítás

Érvényesítés

Javaslat

Jóváhagyás

Kivezetés

Szakmai teljesítés igazolása

Utalvány ellenjegyzése

Utalványozás

Közterület használat jelleg

Díjszorzó

Equivalens cikk

Érvényes

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

Feljegyzések

Kód

Leírás

Név

Szerződés sablon

Közterület használati szerződések

Közterület használati szerződések specifikus adatai

Díjzóna

Egységár

Emelet/ajtó

Használati jelleg

Házszám

Helyrajzi szám

Irányítószám

Meghatározás

Méret

Nyilvántartott közterület

Utcanév

Közterület nyilvántartás

Díj (gazdasági) övezet

Emelet/ajtó

Feljegyzések

Házszám

Helyrajzi szám

Irányítószám

Közterület használati mód

Leírás

Méret

Részleges azonosító

Utcanév

- M -

Megjegyzés szerkesztés

Menüszalag

Gyorselérésű eszköztár

Kezdőlap a menüszalagon

Mozgásnem függvények

A mozgásnem függvények értelmezése

A mozgásnem függvények finomítása

ÁFA mozgásnem függvény

Funkcionális mozgásnem függvény

Mozgásnemek

- O -

Operatív mozgásnemek

Érvényes

Érvényesség kezdete, Érvényesség vége

Explicit operatív mozgásnemek

Kódverzió

Könyvelési esemény neve

Könyvelési kód

Vezető számlasor felsismerésén alapuló mozgásnemek

Övezeti besorolás

Díjszorzó

Érvényes

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

Feljegyzések

Kód

Leírás

Név

Területi besorolás

- P -

Partnerek

Partner kereső dialógus

Partner úrlap

- S -

Segítő

Számla alapadatok

ÁFA

Egyéb adatok

Fizetési határidő

Fizetési mód

Forma

Megjegyzések

Nettó érték

Összesen

Pénznem

Teljesítési idő

Vevő

Számla kibocsátó

Szervezeti egység számla kiállításhoz fűződő jellemzői

Számla tételek

A számla tételek kitöltése

ÁFA %

Besorolási szám

Cikk beírás

Cikk kiválasztás

Cikkcsoport

Cikknév

Cikkszám

Egységár

Mennyiség

Mennyiségi egység

Nettó érték

Számlakészítés

Számlakészítés
Számlakészítés

Számlakönyv lekérdezések

Számlakönyv lekérdezés dialógus

Számlakönyv navigátor

Számlakönyv navigátor dialógus

Számlakönyv szerkesztési műveletek

A számla műveletek a menüszalagon

Eladás törlés

Stornó számla másolás

Számla generálása

Számla másolás

Számlamásolat nyomtatása

Számlatükör

Alábontás kezdeményezése a számla struktúra felbukkanó menüjéből

Az osztályozási szempont érvényesülése könyveléskor

Előirányzat főkönyvi számla

Előirányzat teljesítési főkönyvi számla

Értékkészlet alapú analítikák

Év

Főkönyvi számla neve

Főkönyvi számla űrlap

Funkcionális főkönyvi számla

Intézmény

Jegyzetek

Kötelező könyvelési oldal

Osztályozási szempont

Osztályozási szempont megadása a számlatükörben

Partner szerep (típus)

Partner szerep érvényesülése könyveléskor

Partner szerep megadása a számlatükörben

Számla alábontás űrlap

Számla alábontása

Számlaosztály

Számlaösszeg jellemzők

Számlaszám

Számlatükör hierarchikus nézetben

Számlatükör táblázatos nézetben

Szereplők szerinti analítikák

Törvényben előírt főkönyvi számla

Új számla létrehozása a hierarchia megfelelő szintjén

Számlázás

Számlázás áttekintése

Számlázási műveletek a Solidus menüben

Cikk

Cikkcsoport

Eladás

Eladás listák

Új cikk

Új eladás

Szervezeti egységek

A Soldus jogosultságirendszere

A szervezeti egységek jellmzői

Solidus rendszeradminisztrátor

Szervezeti modell

Szerződések

Szerződések alapadatai

A szerződés szövege

Állapot

Egységár

Érvényes

Érvényesség kez

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

Feljegyzések

Fizetés gyakorisága

Fizetési mód

Fizető partner

Folyamatos

Iktatatási szám

Képviselő

Kivonat

Mennyiség

Mértékegység

Összeg

Periódikus fizetés

Számlázási jogcím

Szerződés fajta

Szerződés típus

Szerződéskötés dátuma

Ügyfél

- T -

Telepítés

A Solidus mappa helye a Start menüben

A telepítendő Solidus komponensek kiválasztása

A telepítés befejezésének nyugtázása

A telepítés helye

A telepítés jóváhagyása

Beköszöntő

Felhasználó adatai

Kiegészítő feladatok

Microsoft SQL 2005 Express Edition Licence szerződés

Microsoft SQL 2005 Express Edition telepítési paraméterei

Szerződési feltételek

Tennivalók a számlázás megkezdése előtt

Termékcsoport

- U -

Új adatbázis létrehozása

Adatbázis létrehozás nyomkövetés

Az új adatbázis jellemzőinek jóváhagyása - létrehozás

Az új adatbázis varázsló működés közben

Új adatbázis létrehozás a Solidus menüben

Új adatbázis paraméterezés

Új adatbázis varázsló

Utalvány állapota

Utalvány műveletek

Alap kötelezettségvállalás létrehozása

Kötelezettségvállalás besorolása

Kötelezettségvállalás kiválasztása

Kötelezettségvállalás társítása

Új bizonylat létrehozása

Utalvány alapbizonylat szerkesztése

Utalvány műveletek a Solidus menüben

Utalvány társított kötelezettségvállalás szekesztése

Utalvány műveleti napló

Utalvány nyilvántartás

Állapot

Bizonylat

Bizonylattípus

Fizetés dátuma

Fizetési mód

Összeg

Partner

Partner bankszámla

Partner szerepkör

Rendelkezés dátuma

Saját bankszámlaszám

Utalvány bizonylatszám

Utalványozás

Utalványrendeletek és kötelezettségvállalások kapcsolata

- V -

Véges állapotú rendszerek