Bizonylat fajták

Első  Előző  Következő
Minden gazdasági műveletről, eseményről bizonylatot kell kiállítani. A könyvvezetés a számviteli bizonylatokon alapul, amelyeket a gazdasági esemény számviteli nyilvántartására készítettek.

 

A bizonylat a gazdasági eseményről készített hiteles okmány. Célja a könyvelési munkához szükséges adatok biztosítása. A könyvelési munka alapszabálya: könyvelni csak bizonylat alapján szabad. A bizonylatoknak teljesíteniük kell az előírt tartalmi és formai követelményeket:

Tartalmi követelmények: a gazdasági esemény rövid, tömör, de egyértelmű megfogalmazása, beleértve a vagyon mennyiségi és értékbeli változásának pontos rögzítését.
Formai követelmények: megnevezés, sorszám, kelet, kiállító szervezet vagy cégszerű aláírás.

A Solidus-ba a bizonylatokat kötelezően típusokba (fajtákba)  kell sorolni. Az alkalmazható bizonylat fajtákat háttér információként előzetesen definiálni kell a Bizonylat fajták nyilvántartásban.  

 

Egy bizonylat fajta nem egyszerűen egy címke. Eligazításokkal szolgál a bizonylat rögzítéséhez és könyveléséhez.

 

A számviteli előírásokban kiemelt jelentősége van a bizonylati elvnek. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165. §-a szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell.

A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek és amelyet - hiba esetén - előírásszerűen javítottak.

Fontos szabályt tartalmaz a számviteli törvény 15. §-ának (3) bekezdése is, amely szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük.

Az idézett előírásokból egyértelműen következik, hogy a beszámolót alátámasztó könyvviteli nyilvántartások alapját a számviteli bizonylatok képezik, amelyeket a beszámolóban foglalt adatok utólagos ellenőrzésének biztosítása érdekében meg kell őrizni.

A könyvvezetésről, a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó tevékenységekről részletesen rendelkezik a számviteli törvény, a könyvvezetés legcélszerűbb módját, technikáját azonban a gazdálkodónak kell meghatároznia a működési sajátosságok (például a feldolgozandó gazdasági események mennyisége, a tranzakciók összetettsége stb.) és a technikai lehetőségek figyelembevételével.

 

Bizonylat meghatározás

 

Könyveléskor a bizonylat fajtát ki kell választani, tehát csak olyan bizonylatot lehet rögzíteni, ami itt előzetesen fel lett véve a listába.

Bizonylat fajta

A bizonylat fajta címe (neve).

Partner szerep

A bizonylat fajtához (gazdasági esemény típushoz) kapcsolódó partner szerep. Ez egy kimenő számlaesetén valószínűleg vevő.